Word 2016 - Grundkurs

Word 2016 - Grundkurs

Data och IT | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grundteknikerna i Word 2016 med vår online grundkurs. Öka din produktivitet och förbättra dina kunskaper idag.

I Word - Grundkurs får du lära dig grunderna i ordbehandlingsprogrammet och ta del av användbara tips och snabbkommandon. Utbildningen går igenom hur du kan arbeta med listor, tabeller, bilder och textredigering såsom formateringar, inställningar för tabbar, indrag och utskrifter, användning av sidhuvud och sidfot samt inställningar för stavningskontroll och autokorrigering. Fortsätt gärna med Word - Fördjupningskurs.

I utbildningen ingår även extramaterial.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Word installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Textbehandling, Grundläggande verktyg, Dokumentformatering, Sidlayout, Mapp- och filhantering, Spara och öppna dokument, Användargränssnitt, Tips och tricks

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Grundinställningar och navigering i Word 2016
 • Skapa och spara nytt dokument
 • Markera, flytta och kopiera text
 • Formatera text
 • Infoga och redigera bilder
 • Inställningar för tabbar
 • Indrag i text
 • Skapa punktade och numrerade listor
 • Skapa och formatera tabeller
 • Stavningskontroll och autokorrigering
 • Sidhuvud och sidfot
 • Utskriftsinställningar

Delmoment

0. Introduktion till Word 2016 - Grundkurs

Utbildare Karin Estmark presenterar kursens innehåll och upplägg. I delmomentet finner du även extramaterial med kortkommandon.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

1. Grunderna i Word

I delmomentet går Karin igenom grunderna i Word.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Skapa och spara nytt dokument del 1 - spara

I delmomentet förklarar Karin hur du skapar ett nytt dokument och hur de olika sparfunktionerna skiljer sig åt.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Skapa och spara nytt dokument del 2 - nytt dokument

I delmomentet visar Karin hur du skapar ett nytt dokument.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Markera, flytta och kopiera textProva!

I delmomentet visar Karin hur du kan markera, flytta och kopiera text.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Formatera text

I delmomentet visar Karin hur du kan formatera text.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Bilder del 1 - infoga

I delmomentet går Karin igenom hur du infogar bilder.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Bilder del 2 - redigera

I delmomentet tar Karin upp hur du kan redigera bilder.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

8. Tabbar del 1 - skapa

I delmomentet visar Karin inställningar för tabbar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

9. Tabbar del 2 - redigera

I delmomentet visar Karin hur du kan redigera tabbarna.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

10. Indrag

I delmomentet visar Karin hur du gör indrag i texten.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

11. Punktad och numrerad lista

I delmomentet går Karin igenom hur du skapar listor.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

12. Tabeller del 1 - skapa

I delmomentet går Karin igenom funktionen tabeller.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

13. Tabeller del 2 - formatera

I delmomentet visar Karin hur du kan formatera tabeller.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

14. Stavningskontroll

I delmomentet förklarar Karin hur stavningskontrollen fungerar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

15. Sidhuvud och sidfot

I delmomentet visar Karin hur du lägger till sidhuvud och sidfötter.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

16. Utskrifter del 1

I delmomentet går Karin igenom utskriftsinställningar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

17. Utskrifter del 2

I delmomentet går Karin igenom ytterligare utskriftsinställningar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

18. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. I delmomentet finner du även extramaterial med en lathund.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Word 2016 - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Word 2016 - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Word 2016 - Grundkurs 541 1 2370

Kontakt