Webbseminarium - Live på YouTube

Webbseminarium - Live på YouTube

Data och IT | Kommunikation | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en proffs på att hålla live webbseminarier på YouTube med vår online kurs. Förbättra dina färdigheter och nå en bredare publik.

I den här utbildningen får du lära dig att direktsända webbseminarium på YouTube. Utbildningen berör planering, innehåll, struktur, utrustning och testsändning för att du ska känna dig trygg att genomföra webbseminarium live.

Relevanta nyckelord: Videostrategi, Digital kommunikation, Virtuell kommunikation, Interaktiv teknik, Video live streaming, Sociala medier-marknadsföring, Webbinarieproduktion, Användarvänlighet

Publicerad: 2020-06-24

Innehåll

  • Varför YouTube Live?
  • Olika typer av Livesändningar
  • Planering av webbseminarium
  • Marknadsföring inför sändning
  • Livesändning med webbkamera
  • Deltagarnas engagemang
  • Ditt engagemang som utbildare eller mötesledare
  • Spridning av webbseminarium

Delmoment

0. Introduktion till kursen Webbseminarium - Live på YouTube

Utbildarna Camilla Grönbladh och Gabriella Kjeilen presenterar kursens innehåll och upplägg.

 

Under kursmaterial finner du utbildarnas checklista.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Varför YouTube Live?

I delmomentet förklarar Camilla och Gabriella fördelarna med YouTube Live.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. Olika typer av Livesändningar

I delmomentet går Camilla och Gabriella igenom olika typer av Livesändningar.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Sänd inte ensam

I delmomentet förklarar Gabriella och Camilla varför du inte bör genomföra en sändning ensam.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Planera ditt webbseminarium - Verifiera ditt konto

I delmomentet visar Camilla och Gabriella hur du verifierar ditt konto.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Planera ditt webbseminarium - Plats och utrustningProva!

I delmomentet går Gabriella och Camilla igenom vilken utrustning som du bör använda.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Planera ditt webbseminarium - Planera innehåll, persona och mål

I delmomentet går Gabriella och Camilla igenom planering av innehåll i form av persona och mål.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Planera ditt webbseminarium - Planera innehåll, manus och visualisering

I delmomentet går Camilla och Gabriella igenom planering av innehåll i form av manus och visualisering.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. Planera ditt webbseminarium - Planera innehåll, föreläsning till webbseminarium

I delmomentet går Gabriella och Camilla igenom hur du justerar en föreläsning till ett webbseminarium.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

9. Planera ditt webbseminarium - Målgrupp

I delmomentet tar Camilla och Gabriella upp målgrupp.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

10. Planera ditt webbseminarium - Olistad eller offentlig

I delmomentet förklarar Gabriella och Camilla hur du skapar ett öppet seminarium eller ett som kräver en inbjudan.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

11. Planera ditt webbseminarium - Testsändning

I delmomentet visar Camilla och Gabriella hur du genomför en testsändning.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

12. Marknadsför inför sändning - Schemalägg

I delmomentet visar Gabriella och Camilla hur du kan marknadsföra ditt webbseminarium inför sändningen.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

13. Marknadsför inför sändning - Bjud in tittare till din Livesändning

I delmomentet visar Camilla och Gabriella hur du bjuder in deltagare till ditt webbseminarium.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

14. Sänd Live med webbkamera - Skapa ett Live

I delmomentet visar Gabriella och Camilla hur du skapar ett Live.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

15. Sänd Live med webbkamera - Kommunikation under sändning

I delmomentet visar Gabriella och Camilla hur du kan kommunicera med deltagarna under webbseminariet.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

16. Håll uppe engagemanget - Håll uppe tittarens engagemang

I delmomentet visar Camilla och Gabriella hur du håller igång deltagarnas engagemang.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

17. Håll upp engagemanget - Håll igång ditt eget engagemang

I delmomentet visar Camilla och Gabriella hur du kan hålla igång ditt eget engagemang under webbseminariet.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

18. Spara ner och sprid - Publicera sändningen efteråt

I delmomentet visar Gabriella och Camilla hur du publicerar sändningen efteråt.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

19. Spara ner och sprid - Sprid din sändning i efterhand

I delmomentet visar Gabriella och Camilla hur du kan sprida din sändning i efterhand.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

20. Statistik och analys

I delmomentet berör Gabriella och Camilla statistik och analys.

Utbildare: Gabriella Kjeilen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

21. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Camilla Grönbladh
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Webbseminarium - Live på YouTube och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Webbseminarium - Live på YouTube måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Webbseminarium - Live på YouTube 844 1 1400

Kontakt