Videomöten - Bättre upplevelse

Videomöten - Bättre upplevelse

Data och IT | Kommunikation | 20 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Få det mesta ut av dina videomöten! Lär dig de bästa tipsen för en bättre upplevelse. Börja din utbildning online nu.

Har du skapat de bästa förutsättningarna för att ditt distansmöte ska bli lyckat avseende var du sitter samt var du har datorn, kameran och mikrofonen? För att distansmötet ska bli en så bra upplevelse som möjligt för alla behöver du ta smarta beslut kring miljö, teknik och vad dina mötesdeltagare ser. I den här utbildningen får du lära dig allt det.

Relevanta nyckelord: Virtuell kommunikation, Tekniklösningar, Interaktion, Användarvänlighet, Virtuell samverkan, Förbättrade funktioner, Effektivitet, Uppkoppling

Publicerad: 2020-04-14

Innehåll

  • Förutsättningar för ett lyckat distansmöte
  • Tre snabba åtgärder
  • Bra ljud, ljus och bild

Delmoment

1. Introduktion till kursen Videomöten - Bättre upplevelse

Utbildare Sanna Lund presenterar kursens innehåll och upplägg. Hon ger även tips på hur du kan skapa förutsättningar för ett lyckat videomöte. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

2. Tre snabba åtgärder

I delmomentet går Sanna igenom tre snabba åtgärder.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

3. Bra ljud, ljus och bild: Dator eller mobil?

I delmomentet tar Sanna upp vad du bör tänka på vid valet att använda datorn eller mobilen.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

4. Bra ljud, ljus och bild: Anpassa din ljudmiljöProva!

I delmomentet tar Sanna upp vikten av att tänka på ljudmiljön.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

5. Bra ljud, ljus och bild: Mikrofon och hörlurar

I delmomentet tar Sanna upp vad du behöver tänka på avseende mikrofon och hörlurar.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

6. Bra ljud, ljus och bild: Använd det befintliga ljuset på rätt sätt

I delmomentet ger Sanna tips på hur du kan använda det befintliga ljuset på rätt sätt.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

7. Bra ljud, ljus och bild: Använd lampor på rätt sätt

I delmomentet delar Sanna med sig av tips kring hur du kan använda lampor på rätt sätt.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

8. Bra ljud, ljus och bild: Komponera bildytan

I delmomentet ger Sanna råd kring att komponera bildytan.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

9. Bra ljud, ljus och bild: Anpassa din bildmiljö

I delmomentet tar Sanna upp vad du bör tänka på avseende bildmiljön.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

10. Bra ljud, ljus och bild: Profilbild när du inte ska synas

I delmomentet tar Sanna upp vad som bör synas när du inte har kameran på.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

11. Bra ljud, ljus och bild: Flera i samma rum

I delmomentet tar Sanna upp hur du genomför mötet om några deltagare befinner sig i samma rum.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Sanna Lund
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 20 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Videomöten - Bättre upplevelse och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Videomöten - Bättre upplevelse måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Videomöten - Bättre upplevelse 813 1 1400

Kontakt