Utsökningsrätt - från Inkassolagen till utmätning

Utsökningsrätt - från Inkassolagen till utmätning

Ekonomi | 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om inkassolagen och hur den påverkar din utsökningsrätt. Få en bättre förståelse för processen från inkasso till utmätning. Börja din utbildning online idag.

I den här utbildningen får du lära dig om utsökningsrätt, inkassolagen, utmätning, företagsrekonstruktion, företagsackord, skuldsanering samt obestånd och konkurs.

Relevanta nyckelord: Skuldsanering, Betalningsföreläggande, Utmätningsrätt, Exekutionstitel, Kronofogden, Gäldenärens rättigheter, Verkställighet, Skuldreglering

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Om kunden inte betalar
  • Inkassolagen
  • Utmätning
  • Företagsrekonstruktion
  • Företagsackord
  • Skuldsanering
  • Obestånd och konkurs

Delmoment

1. Introduktion till kursen Utsökningsrätt

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

2. Om kunden inte betalar

I delmomentet förklarar Benny vad som händer om kunden inte betalar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

3. Inkassolagen

I delmomentet går Benny igenom inkassolagen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

4. Utmätning

I delmomentet berör Benny utmätning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

5. Företagsrekonstruktion

I delmomentet berör Benny företagsrekonstruktion.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

6. FöretagsackordProva!

I delmomentet tar Benny upp företagsackord.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

7. Skuldsanering

I delmomentet tar Benny upp skuldsanering.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

8. Obestånd och konkurs

I delmomentet går Benny igenom obestånd och konkurs.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

9. Övriga lagar

I delmomentet tar Benny upp övrig relevant lagstiftning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Utsökningsrätt - från Inkassolagen till utmätning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Utsökningsrätt - från Inkassolagen till utmätning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Utsökningsrätt - från Inkassolagen till utmätning 892 1 1725

Kontakt