Trygg skola i stimulerande lärmiljö

Trygg skola i stimulerande lärmiljö

- Nyhet - | Skola och pedagogik | 44 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Kursen Trygg Skola i Stimulerande Lärmiljö erbjuder en omfattande översikt av teorier och praktiska tillvägagångssätt för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö.

Delmomenten täcker social identitetsteori, relationsstärkande principer, och inkluderande ledarskap. Kursen syftar till att utrusta dig med kunskaper för att effektivt hantera och förbättra skolmiljön genom att främja positiva relationer och självstyre bland elever och personal.

Du lär dig att implementera en gemensam uppdragskultur som betonar samverkan, delaktighet, och ansvar. Målet är att långsiktigt bidra till att elever växer upp till att bli moraliska och ansvarstagande vuxna, vilket skapar en hållbar och positiv kraft i samhället.

Publicerad: 2024-06-03

Innehåll

  • Social identitetsteori
  • Relationsstärkande principer
  • Inkluderande ledarskap
  • Uppdragskultur
  • Kommunikation och transparens
  • Professionell närvaro
  • Förebyggande vs. Samhällsbyggande
  • Kontinuerlig utveckling

Delmoment

0. Introduktion till kursen Trygg skola i stimulerande lärmiljö

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll och upplägg och ger en bakgrund till ämnet. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

1. Social identitetsteori

I detta delmoment utforskas social identitetsteori, där betydelsen av grupptillhörighet och dess effekter på individens trygghet, autonomi och personliga utveckling belyses.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

2. Relationsstärkande principerProva!

I detta delmoment behandlas principer för att stärka relationer i skolmiljöer, vilka främjar trygghet och förebygger konflikter genom att bygga starka, positiva relationer mellan elever och personal.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

3. Inkluderande ledarskap

I detta delmoment diskuteras inkluderande ledarskap, där fokus ligger på att skapa en gemensam uppdragskultur i skolan som främjar självstyre, ansvar, och delaktighet bland alla anställda, för att effektivt och flexibelt hantera dagliga och långsiktiga utmaningar.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Trygg skola i stimulerande lärmiljö och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Trygg skola i stimulerande lärmiljö måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Trygg skola i stimulerande lärmiljö 1153 1 1830

Kontakt