Träningsglädje i vardagen

Träningsglädje i vardagen

Personlig utveckling | 1 timme och 11 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om hur du kan integrera träning i din vardag och få mer glädje och livsenergi. Kom igång med utbildning online för att lära dig mer om hur du kan bli en mer aktiv och glad person.

Denna utbildning handlar om hur just du hittar tiden och motivationen till träning samt hur rätt inställning enkelt gör detta till en del av din vardag. Du får inspiration till att komma igång eller vidare och vad du kan uppleva på vägen.

Under de olika delmomenten får du själv reflektera över dina mål och i slutet av utbildningen kommer din nya resa ha börjat.

Relevanta nyckelord: Träning, Hälsa och träning, Motivation, Träningsglädje, Träningstekniker, Rörelseglädje, Hållbarhet, Hälsosamma vanor

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Om att göra en livsstilsförändring och hitta sin passion sent i livet
 • Sätta upp mål
 • Hitta tiden till träning
 • Utgå från sig själv
 • Hålla sig till träningsplanen
 • Hur du tar träningen till nästa nivå
 • Din utvecklingspotential
 • Motivationsstrategier
 • Träning som äventyr
 • Lärdomar utanför komfortzonen
 • Hur du orkar 100 km löpning

Delmoment

1. Introduktion till kursen Träningsglädje i vardagen

Utbildare Frida Södermark presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du ett reflektionsdokument att arbeta med.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

2. Passion som drivkraft

I delmomentet förklarar Frida vad passion som drivkraft innebär.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

3. MålProva!

I delmomentet berör Frida målsättning.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

4. Var finns tiden?

I delmomentet lyfter Frida frågor om prioriteringar och rutiner.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

5. Skynda långsamt, springa långsamt

I delmomentet talar Frida om visioner och mål.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

6. Nästa steg

I delmomentet delar Frida med sig av tips för hur du bygger upp din träning.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

7. Vik inte ned dig

I delmomentet tar Frida upp hur du slutför något vid bristande motivation.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

8. Lyft blicken - träning som äventyr

I delmomentet berör Frida hur träning kan bli ett äventyr.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

9. Utanför din trygghetszon

I delmomentet berör Frida vad som händer utanför komfortzonen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

10. Hur orkar man 100 km löpning?

I delmomentet förklarar Frida vad som motiverar vid 100 km löpning.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under kursmaterial finner du tips för att komma igång med träningen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Träningsglädje i vardagen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Träningsglädje i vardagen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Träningsglädje i vardagen 924 1 1725

Kontakt