Stolt assistent - Introduktion till yrkesrollen

Stolt assistent - Introduktion till yrkesrollen

Vård och omsorg | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Detta är en introduktionsutbildning för dig som är ny eller mer erfaren inom yrket personlig assistent.

I den här utbildningen får du lära dig vad som krävs av en personlig assistent. Hur du kommunicerar så det blir brukaren som bestämmer. Vi pratar även om varför det är så viktigt att du mår bra när du kommer till jobbet, är fördomsfri och hur du kan förhålla dig när du inte tycker likadant som din brukare. Hur kan assistenten agera i möten med andra? Vi tar även upp känsliga ämnen som integritet och sex i denna utbildning.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Stoltheten för ett viktigt jobb
 • Första tiden
 • Pratansvar och kommunikation
 • Fördomsfri
 • Hemkänsla
 • Assistentens roll i möten
 • Att vara trygg i sig själv
 • Integritet
 • Intuition
 • App, lapp, mobil
 • Värderingskrockar
 • Brukare för en dag
 • Akuta lägen
 • Drömmar och mål
 • Summering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Stolt assistent - Introduktion till yrkesrollen

Utbildare Anna Andersson och Susanne Saxvold presenterar kursens innehåll och upplägg.
Under kursmaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Stoltheten för ett viktigt jobb!

I delmomentet beskriver Anna yrkesprofessionen personlig assistent och vad det innebär med personlig assistans.

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Första tiden

I delmomentet tar Anna upp viktiga saker som du bör tänka på när du skolas in hos en brukare samt första tiden när du lär känna din brukare.

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Pratansvar och kommunikation

I delmomentet förklarar Susanne hur du kan kommunicera med din brukare på ett sätt som gör att brukaren verkligen känner att det blir som den tänkt sig, med hjälp av öppna och slutna frågor.

Utbildare: Susanne Saxvold
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Fördomsfri

I delmomentet pratar Susanne om vikten av att vara fördomsfri och hur man kan öva på att bli fördomsfri.

Utbildare: Susanne Saxvold
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Klädkod, hemkänsla och delaktighet

I detta delmoment pratar Anna om hur man bör tänka kring lämpliga kläder inför en arbetsdag. Hon diskuterar även att brukarens hem också är din arbetsplats och hur arbetsmiljön behöver anpassas efter detta. Hon nämner också hur man kan involvera brukaren utifrån hans eller hennes förmåga.

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

6. Assistentens roll i möten

I delmomentet tar Susanne upp ämnen som hur du kan bete dig i olika situationer. Hon diskuterar också hur du kan hjälpa brukaren att upprätthålla ett fungerande umgänge med familj och vänner. Hon tar även upp vad du bör tänka på om du skulle bli alltför nära vän med din brukare och hur du kan bekämpa okunskap om personer med funktionsvariationer i samhället.

Utbildare: Susanne Saxvold
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

7. Att vara trygg i dig själv

I delmomentet tar Susanne upp varför det är viktigt att må bra när man kommer till jobbet, samt vad man själv kan göra för att må bra. Hon diskuterar också vad du bör göra de dagar när brukarens schema inte följer planeringen.

Utbildare: Susanne Saxvold
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

8. Integritet

I delmomentet tar Anna upp känsliga ämnen och integritetsnära situationer som både du och din brukare kan känna blyghet och genans för, såsom toalettbesök, dusch, sex och liknande

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

9. Intuition

I delmomentet pratar Anna om intuition och vad du kan tänka på för att utveckla din intuition.

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

10. App, lapp, mobil

I delmomentet berättar Susanne om ditt ansvar för din arbetsmiljö.

Utbildare: Susanne Saxvold
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

11. Värderingskrockar

I delmomentet pratar Anna om vad du kan göra om du och din brukare inte har samma åsikter, eller om du ska föra din brukares talan med åsikter som du inte alls delar med brukaren. Hon diskuterar även varför uttrycket 'behandla andra såsom du själv vill bli behandlad' inte gäller inom den personliga assistansen.

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

12. Brukare för en dag

I delmomentet pratar Susanne om att prova på att vara brukare för en dag för att öka förståelsen för brukarens situation.

Utbildare: Susanne Saxvold
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

13. Akuta lägen

I delmomentet tar Anna upp den kunskap som är viktig att veta om du och din brukare hamnar i en akut situation.

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

14. Drömmar och mål

I delmomentet diskuterar Susanne att drömma och sätta mål är något som de flesta människor gör. Hon ställer frågan om det finns någon skillnad mellan dina möjligheter att lyckas och din brukares möjligheter att lyckas?

Utbildare: Susanne Saxvold
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

15. Summering

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Anna Andersson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Stolt assistent - Introduktion till yrkesrollen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Stolt assistent - Introduktion till yrkesrollen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Stolt assistent - Introduktion till yrkesrollen 1097 1 1505

Kontakt