Smärta hos äldre - Fördjupningskurs

Smärta hos äldre - Fördjupningskurs

Vård och omsorg | 2 timmar och 13 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Smärta hos äldre genom vår Fördjupningskurs online. Du får en djup förståelse för smärta hos äldre och hur man behandlar den. Börja din utbildning idag!

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med äldre och behöver lära dig hur farmakologisk behandling, komplementära behandlingsmetoder och fysisk aktivitet kan påverka smärta hos dina patienter och vårdtagare.

Utbildningen är en fortsättning på Smärta hos äldre - Grundkurs.

Relevanta nyckelord: Smärta, Äldreomsorg, Smärtbedömning, Smärtlindring, Palliativ vård, Geriatrik, Smärtbehandling, Smärtutredning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Förekomst av smärta hos äldre
 • Behandling av smärta
 • Farmakologisk behandling - Smärttrappan
 • Farmakologisk behandling - Opioider
 • Patientfall
 • Fallbeskrivningar
 • Konverteringsguide
 • Opioidbiverkningar
 • Smärtfrihet
 • Depression
 • Praktiska råd
 • Omvårdnadsåtgärder
 • Komplementära metoder
 • Behandlingsindikationer
 • Taktil massage
 • ACT - Acceptance and Commitment Therapy
 • Studie och forskning från ett äldreboende
 • Hur möter vi framtidens önskemål och krav?
 • Långsiktig effekt av fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet och äldre

Delmoment

0. Introduktion till kursen Smärta hos äldre - Fördjupningskurs

Utbildare Ulrika Thorsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

1. Förekomst av smärta hos äldre

I delmomentet klargör Ulrika hur vanligt förekommande smärta är hos äldre.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

2. Behandling av smärta

I delmomentet berör Ulrika hur smärta kan behandlas.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

3. Farmakologisk behandling - Smärttrappan

I delmomentet tar Ulrika upp farmakologisk behandling och smärttrappan.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

4. Farmakologisk behandling - Opioider del 1

I delmomentet tar Ulrika upp opioider.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

5. Farmakologisk behandling - Opioider del 2

I delmomentet fortsätter Ulrika att gå igenom opioider.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

6. Patientfall 1 - Märta

I delmomentet går Ulrika igenom patientfallet Märta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

7. Patientfall 2 - Birgit

I delmomentet går Ulrika igenom patientfallet Birgit.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

8. Patientfall 3 - Olof

I delmomentet går Ulrika igenom patientfallet Olof.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

9. Patientfall 4 - Gösta

I delmomentet går Ulrika igenom patientfallet Gösta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

10. Konverteringsguide

I delmomentet tar Ulrika upp konveteringsguiden.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

11. Patientfall 5 - Ola

I delmomentet går Ulrika igenom patientfallet Ola.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

12. Opioidbiverkningar

I delmomentet tar Ulrika upp opioidbiverkningar.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

13. Andra saker att ta i beaktning

I delmomentet berör Ulrika andra saker att ta i beaktning.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

14. Smärtfrihet - Kan vi nå dit?

I delmomentet berör Ulrika smärtfrihet.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

15. Depression

I delmomentet berör Ulrika depression.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

16. Praktiska råd

I delmomentet delar Ulrika med sig av praktiska råd.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

17. Omvårdnadsåtgärder

I delmomentet tar Ulrika upp omvårdnadsåtgärder.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

18. Komplementära metoder

I delmomentet går Ulrika igenom komplementära metoder.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

19. Behandlingsindikationer

I delmomentet berör Ulrika behandlingsindikationer.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

20. Fallbeskrivning - Berta, 92 år

I delmomentet går Ulrika igenom fallbeskrivningen av Berta, 92 år.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

21. Taktil massage

I delmomentet berör Ulrika taktil massage.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

22. Fallbeskrivning - Elvira, 76 år

I delmomentet går Ulrika igenom fallbeskrivningen av Elvira, 76 år.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

23. ACT - Acceptance and Commitment TherapyProva!

I delmomentet tar Ulrika upp ACT - Acceptance and Commitment Therapy.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

24. Studie och forskning från ett äldreboende

I delmomentet berör Ulrika en studie och forskning från ett äldreboende.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

25. Hur möter vi framtidens önskemål och krav?

I delmomentet tar Ulrika upp hur vi kan möta framtidens önskemål och krav.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

26. Långsiktig effekt av fysisk aktivitet

I delmomentet tar Ulrika upp långsiktig effekt av fysisk aktivitet.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

27. Fysisk aktivitet och äldre

I delmomentet tar Ulrika upp fysiskt aktivitet och äldre.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

28. Fallbeskrivning - Sara, 79 år

I delmomentet går Ulrika igenom fallbeskrivningen av Sara, 79 år.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

29. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 13 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Smärta hos äldre - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Smärta hos äldre - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Smärta hos äldre - Fördjupningskurs 793 1 1940

Kontakt