Skatt - Grundkurs om skatter och inkomster

Skatt - Grundkurs om skatter och inkomster

Ekonomi | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mästare på skatter och inkomster med vår kompletta skattgrundkurs online. Lär dig allt du behöver veta och börja spara pengar idag! Kom igång med utbildning online.

Skattesystemet är en komplex "vetenskap" där det är viktigt att känna till hur vi ska, eller kan, hantera olika inkomstslag för att bland annat betala rätt skatt. Inte för mycket men heller inte för lite.

I den här utbildningen får du insikt i hur det svenska skattesystemet är uppbyggt och hur du blir beskattad som privatperson eller företagare inom olika företagsformer. Du får lära dig vad som gäller vid inkomst av kapital, tjänst och näringsverksamhet, vilka inkomster som är skattefria och när det kan bli aktuellt med skattereduktion.

Relevanta nyckelord: Skattelagstiftning, Inkomstbeskattning, Moms, Arbetsgivaravgifter, Skattemyndigheten, Skattedeklaration, Skatteuträkning, Skatteregler

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-19

Innehåll

  • Inkomst av kapital, tjänst eller näringsverksamhet
  • Skattereduktioner och skattefria inkomster
  • Vikten av F-skattsedel och FA-skattsedel
  • Beskattning av aktiebolag
  • Sociala avgifter och egenavgifter
  • Direkta och indirekta skatter
  • Moms

Delmoment

0. Introduktion till kursen Skatt - Grundkurs

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterialet finner du utbildarens pdf.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

1. Direkta och indirekta skatter

I delmomentet förklarar Benny vad som ingår i begreppen direkt och indirekt skatt.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. Inkomst av kapital

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid inkomst av kapital.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. Inkomst av tjänst

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid inkomst av tjänst.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. Skattefria inkomster

I delmomentet tar Benny upp vilka inkomster som är skattefria.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. SkattereduktionerProva!

I delmomentet förklarar Benny när du kan få skattereduktion.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. Inkomst av näringsverksamhet

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller vid inkomst av näringsverksamhet.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. Sociala avgifter

I delmomentet går Benny igenom nivåerna för sociala avgifter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

8. F-skattsedel och FA-skattsedel

I delmomentet tar Benny upp F-skattsedel och FA-skattsedel.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

9. Beskattning av aktiebolag

I delmomentet förklarar Benny hur aktiebolag beskattas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

10. Moms

I delmomentet går Benny igenom moms.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skatt - Grundkurs om skatter och inkomster och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skatt - Grundkurs om skatter och inkomster måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skatt - Grundkurs om skatter och inkomster 699 1 1725

Kontakt