Skapa tabeller och Pivottabeller i Excel - M365

Skapa tabeller och Pivottabeller i Excel - M365

Data och IT | 1 timme och 13 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig att använda tabeller och Pivottabeller för att hantera och analysera större datamängder på ett effektivt sätt. Genom verktyg som sortering och filtrering underlättar Excel för dig och tar fram den information som du letar efter.

Utbildningen utgår från Excel för Microsoft 365 skrivbordsversion.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Skapa tabeller
  • Sortera och filtrera
  • Göra enkla, smarta beräkningar i tabeller
  • Skapa och hantera Pivottabeller
  • Skapa Pivotdiagram

Delmoment

0. Kapitel 1 - Introduktion till kursen Skapa tabeller och Pivottabeller i Excel - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

1. Kapitel 1 - Poängen med tabeller

I delmomentet förklarar Peter vitsen med tabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

2. Kapitel 1 - Att förbereda din data

I delmomentet visar Peter hur du kan förbereda din data. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

3. Kapitel 1 - Att skapa och ta bort tabeller

I delmomentet går Peter igenom hur du kan skapa och ta bort tabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

4. Kapitel 1 - Att redigera tabeller

I delmomentet visar Peter hur du kan redigera tabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

5. Kapitel 1 - Att formatera tabeller

I delmomentet visar Peter hur du formaterar tabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

6. Kapitel 2 - Poängen med filtrering och sortering

I delmomentet förklarar Peter hur du kan arbeta med filtrering och sortering. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

7. Kapitel 2 - Att sortera efter kolumn

I delmomentet visar Peter hur du kan sortera efter kolumn. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

8. Kapitel 2 - Att sortera efter flera kolumner

I delmomentet visar Peter hur du kan sortera efter flera kolumner. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

9. Kapitel 2 - Att filtrera tabeller

I delmomentet går Peter igenom hur du kan filtrera tabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

10. Kapitel 2 - Att använda talfilter och datumfilter

I delmomentet går Peter igenom tal- och datumfilter. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

11. Kapitel 2 - Att använda textfilter

I delmomentet går Peter igenom hur du kan använda textfilter. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

12. Kapitel 2 - Att använda avancerat filter

I delmomentet går Peter igenom hur du kan använda det avancerade filtret. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

13. Kapitel 3 - Den fiffiga summaraden

I delmomentet förklarar Peter fördelarna med att använda sig av summaraden. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

14. Kapitel 3 - Enkla databasfunktioner

I delmomentet går Peter igenom några enkla databasfunktioner. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

15. Kapitel 4 - Poängen med Pivottabeller

I delmomentet förklarar Peter vitsen med Pivottabeller.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

16. Kapitel 4 - Att skapa Pivottabell

I delmomentet visar Peter hur du skapar Pivottabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

17. Kapitel 4 - Att välja och dra fält

I delmomentet går Peter igenom hur du kan välja och dra fält. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

18. Kapitel 4 - Att skapa radfält

I delmomentet visar Peter hur du kan skapa radfält. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

19. Kapitel 4 - Att skapa kolumnfältProva!

I delmomentet visar Peter hur du kan skapa kolumnfält. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

20. Kapitel 4 - Att skapa filter och utsnitt

I delmomentet visar Peter hur du kan skapa filter och utsnitt. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

21. Kapitel 4 - Att uppdatera Pivottabeller

I delmomentet går Peter igenom hur du kan uppdatera Pivottabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

22. Kapitel 4 - Att gruppera data

I delmomentet förklarar Peter hur du går tillväga för att gruppera data. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

23. Kapitel 4 - Att göra enklare beräkningar i Pivottabeller

I delmomentet visar Peter hur du kan göra enklare beräkningar i Pivottabeller. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

24. Kapitel 4 - Pivotdiagram

I delmomentet visar Peter hur du kan skapa Pivotdiagram. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

25. Kapitel 5 - Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skapa tabeller och Pivottabeller i Excel - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skapa tabeller och Pivottabeller i Excel - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skapa tabeller och Pivottabeller i Excel - M365 1084 1 1940

Kontakt