Säljmöten online

Säljmöten online

Sälj och marknad | 13 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs riktar sig till säljare som behöver hålla säljmöten online istället för fysiska möten. Kursen innehåller praktiska tips för att förbereda sig inför mötet, strukturera säljprocessen och skapa en högre påverkansgrad.

Publicerad: 2023-05-10

Innehåll

  • Praktiska tips för fältsäljare som gör försäljning online
  • Skillnaden mellan fysiska och online-möten
  • Påverkansgraden online
  • Förberedelse inför online-möten
  • Säljprocessstrategier i verktyg som tex. Teams

Delmoment

0. Introduktion till kursen Säljmöten online

Utbildare Ib Ringby presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 13 minuter)

1. Praktiska tips

I delmomentet går Ib igenom olika aspekter att tänka på inför onlinemöten, såsom klädsel, bakgrund, kameravinkel, röst, ljussättning och struktur.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 13 minuter)

2. Fysiskt vs online

I detta delmoment går Ib igenom skillnaderna mellan fysiska och onlinemöten och ger tips på hur man kan förbereda och genomföra professionella onlinemöten.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 13 minuter)

3. Säljprocessen online

I detta delmoment går Ib igenom säljprocessen som kan användas vid onlinemöten.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 13 minuter)

4. Handen

I detta delmoment diskuterar Ib en enkel men effektiv online säljprocess, känd som "Handmodellen".

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 13 minuter)

5. KISS

I detta delmoment går Ib igenom hur man kan hålla online möten enkla och tydliga genom att använda sig av principen "Keep it simple and stupid" (KISS).

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 13 minuter)

6. Sammanfattning

I detta delmoment går Ib igenom hur man kan hålla online möten enkla och tydliga genom att använda sig av principen "Keep it simple and stupid" (KISS).

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 13 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Säljmöten online och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Säljmöten online måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Säljmöten online 1087 1 535

Kontakt