Riskhantering och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv

Riskhantering och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv

Verksamhetsutveckling | 27 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om riskhantering och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv med vår online utbildning. Förbättra dina färdigheter och gör en skillnad för framtiden. Kom igång redan idag!

I den här utbildningen får dig lära dig om systematiskt hållbarhetsarbete, riskanalys och riskhantering. Du får även kunskap om hur du ställer om din verksamhet till att bli mer hållbar och vilka kompetenser som blir alltmer betydelsefulla att ha tillgång till.

Relevanta nyckelord: Riskhantering, Riskanalys, Hållbarhetsperspektiv, Miljöaspekter, Sociala aspekter, Ekonomiska aspekter, Etiska aspekter, Klimatförändringar

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vikten av systematiskt hållbarhetsarbete
  • Att identifiera verksamheters hållbarhetsrisker
  • Hantering av risker på hållbart sätt
  • Trendanalys
  • Omställning mot hållbar verksamhet
  • Kompetenser som får allt större vikt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Riskhantering och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv

Utbildare Ruth Brännvall presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

1. Väsentlighet

I delmomentet förklarar Ruth hur du avgör väsentlighet och relevans i hållbarhetsanalysen.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

2. Vad är Due Diligence?

I delmomentet förklarar Ruth vad Due Diligence innebär.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

3. Metod för DD

I delmomentet går Ruth igenom metoder.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

4. DD-processen

I delmomentet går Ruth igenom förberedelser inför att arbeta med DD-processen.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

5. Hållbarhetsaspekter

I delmomentet berör Ruth olika hållbarhetsaspekter.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

6. Impact RiskProva!

I delmomentet berör Ruth Impact och Impact Risk.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

7. Riskhantering

I delmomentet går Ruth igenom riskhantering.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

8. Trender och framtida kompetensbehov

I det avslutande delmomentet berör Ruth trender och framtida kompetensbehov.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Riskhantering och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Riskhantering och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Riskhantering och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv 1024 1 2585

Kontakt