Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor

Ekonomi | Kommunikation | Offentlig sektor | 1 timme och 40 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de grundläggande retoriska färdigheterna som krävs för att övertyga som ekonom inom offentlig sektor med vår utbildning online. Kom igång med utbildning online.

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor är en utbildning som ger dig insikt i vad som påverkar kommunikationen i samband med information som ges av ekonomer och hur olika egenskaper hos såväl informatör som mottagare påverkar utfallet. Genom denna insikt ger utbildningen dig en stabil plattform för fortsatt utveckling i din kommunikationsroll.

Utbildningen vänder sig till ekonomer på alla nivåer som har ansvar för att informera andra människor om någon form av ekonomirapporter.

Relevanta nyckelord: Retorik, Kommunikation, Offentlig sektor, Presentationsteknik, Argumentationsteknik, Övertygelse, Feedback, Persuasion

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Att förstå vikten av mottagaranpassad information
  • Att kombinera tal och skrift för att passa olika mottagare
  • Att anpassa kommunikationsstilen
  • Retorikens grunder
  • Att använda ethos, pathos och logos
  • Att använda docere, movere och delectare
  • Att använda ett tydligt språkbruk
  • Att arbeta med kontrollfrågor och aktiv repetition för att säkerställa att mottagaren förstår
  • Att avsluta en genomgång med en sammanfattning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor

Utbildare Sven-Inge Danielsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

1. Vikten av en fungerande kommunikation

I delmomentet berör Sven-Inge vikten av en fungerande kommunikation.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

2. Vilka ska jag informera?Prova!

I delmomentet tar Sven-Inge upp olika målgrupper.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

3. Olika kommunikationsstilar del 1

I delmomentet berör Sven-Inge olika kommunikationsstilar.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

4. Olika kommunikationsstilar del 2

I delmomentet berör Sven-Inge ytterligare aspekter kring olika kommunikationsstilar.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

5. Grunden i retorik del 1

I delmomentet går Sven-Inge igenom retorikens grunder.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

6. Grunden i retorik del 2

I delmomentet tar Sven-Inge upp ytterligare aspekter kring retorik.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

7. Inledning av presentation

I delmomentet visar Sven-Inge vad du bör tänka på när du inleder presentationen av en ekonomisk rapport.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

8. Docere, Movere, Delectare

I delmomentet tar Sven-Inge upp begreppen Docere, Movere och Delectare.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

9. Framförande

I delmomentet ger Sven-Inge råd kring framförandet.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

10. Frågeteknik

I delmomentet visar Sven-Inge hur du kan arbeta med frågeteknik.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Sven-Inge Danielsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor 665 1 1830

Kontakt