Processkartläggning

Processkartläggning

Produktion och logistik | 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Gör dig redo att ta ditt kunskapsnivå till nästa nivå med vår utbildning online i processkartläggning. Påbörja din resa redan idag.

I den här utbildningen får du lära dig processkartläggning, en viktig del inom förbättringsarbete som går ut på att ringa in problemområden och komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas samt vilken kompetens som behövs för att genomföra åtgärderna.

Relevanta nyckelord: Verksamhetsprocesser, Processanalys, Processförbättring, Kvalitetsstyrning, Processoptimering, Processstandardisering, Flödesscheman, Nulägesanalys

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Syfte med processkartläggning
  • Användningsområden
  • Nivåer i processkartläggningen
  • Versioner av processkartläggningen
  • Symboler på processkartan
  • Arbetsgång
  • Verktyg
  • Övningsuppgift

Delmoment

0. Introduktion till kursen Processkartläggning

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

1. Syfte

I delmomentet går Ronny igenom syftet med processkartläggning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

2. Användningsområden

I delmomentet går Ronny igenom användningsområden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

3. Många nivåer

I delmomentet tar Ronny upp nivåer i processkartläggningen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

4. Många versioner

I delmomentet tar Ronny upp versioner av processkartläggningen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

5. Symboler på processkartanProva!

I delmomentet går Ronny igenom symboler på processkartan.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

6. Arbetsgång

I delmomentet går Ronny igenom arbetsgången.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

7. Verktyg

I delmomentet tar Ronny upp verktyg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

8. Övning

I delmomentet delar Ronny med sig av en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Processkartläggning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Processkartläggning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Processkartläggning 840 1 1830

Kontakt