Power Automate och Forms - M365

Power Automate och Forms - M365

Data och IT | 49 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina M365-färdigheter genom att lära dig Power Automate. Vår utbildning online ger dig värdefull kunskap du behöver för att optimera ditt arbete.

Power Automate är en tjänst i M365 som hjälper dig att skapa automatiserade arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänster. På det viset kan du synkronisera filer, få meddelanden och samla in data. Ett arbetsflöde handlar om en serie händelser, där du kan få tjänster att kommunicera med varandra. I den här utbildningen får du lära dig om mallar och flöden, utlösare och åtgärder, att spara e-postbilagor direkt i OneDrive, att skapa formulär, att uppdatera Exceltabell i Power Automate och mycket mer.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Power Automate (före detta Flow) och Forms installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Automatisering, Effektivisering, Flödesdesign, Datadriven arbetsprocess, Kollaboration, Molntjänster, Integrering, Formulär

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Vad är Power Automate?
  • Hitta Power Automate, mallar och flöden
  • Utlösare och åtgärder
  • Skapa ditt första flöde
  • Få dagliga påminnelser till din mejl
  • Skapa formulär
  • Skicka formulärsvar till personer utanför organisationen
  • Spara formulärsvar i Sharepoint
  • Publicera meddelanden till Microsoft Teams när en ny aktivitet skapas i planeraren
  • Uppdatera Exceltabell från Power Automate

Delmoment

0. Introduktion till kursen Power Automate och Forms

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

1. Vad är Power Automate?

I delmomentet förklarar Peter vad Power Automate är.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

2. Hitta Power Automate, mallar och flöden

I delmomentet visar Peter hur du hittar Power Automate, mallar och dina flöden.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

3. Utlösare och åtgärder

I delmomentet tar Peter upp utlösare och åtgärder.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

4. Skapa ditt första flöde

I delmomentet visar Peter hur du skapar ditt första flöde.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

5. Få dagliga påminnelser till din mejl

I delmomentet går Peter igenom hur du gör för att få dagliga påminnelser till din mejl.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

6. Skapa formulärProva!

I delmomentet visar Peter hur du skapar formulär.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

7. Skicka formulärsvar till personer utanför organisationen

I delmomentet visar Peter hur du skickar formulärsvar till personer utanför organisationen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

8. Spara formulärsvar i Sharepoint

I delmomentet visar Peter hur du sparar formulärsvar i Sharepoint.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

9. Publicera meddelanden till Microsoft Teams när en ny aktivitet skapas i planeraren

I delmomentet går Peter igenom hur du publicerar meddelanden till Microsoft Teams när en ny aktivitet skapas i planeraren.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

10. Uppdatera Exceltabell från Power Automate

I delmomentet visar Peter hur du uppdaterar Exceltabell från Power Automate.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Power Automate och Forms - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Power Automate och Forms - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Power Automate och Forms - M365 845 1 1400

Kontakt