Palliativ vård

Palliativ vård

Vård och omsorg | 2 timmar och 10 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för palliativ vård med vår onlineutbildning. Lär dig om symtomlindring och stöd för patienter och anhöriga. Påbörja din resa redan idag.

Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av att tillgodose patientens behov såsom existentiella frågor.

Relevanta nyckelord: Smärthantering, Livskvalitet, Livsuppehållande behandling, Palliativ medicin, Vårdplanering, Andlig vård, Psykosocialt stöd, Anhörigstöd

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Smärtfakta och statistik
  • Farmakologisk behandling
  • Konverteringsguiden
  • Opioidbiverkningar
  • Myter om opioider
  • Komplementära metoder
  • Brytpunktssamtal
  • Omvårdnadsaspekter
  • Smärtpumpar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Palliativ vård

Utbildare Ulrika Thorsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

1. Smärtfakta och statistik

I delmomentet tar Ulrika upp fakta och statistik om smärta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

2. Farmakologisk behandling del 1

I delmomentet går Ulrika igenom smärttrappan.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

3. Farmakologisk behandling del 2

I delmomentet går Ulrika igenom olika preparat att använda vid palliativ vård.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

4. Farmakologisk behandling del 3

I delmomentet går Ulrika igenom mer om smärttyper.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

5. Farmakologisk behandling i praktiken

I delmomentet går Ulrika igenom farmakologisk behandling i praktiken.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

6. Konverteringsguiden

I delmomentet går Ulrika igenom konverteringsguiden.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

7. Opioidbiverkningar

I delmomentet tar Ulrika upp opioidbiverkningar.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

8. Myter om opioider

I delmomentet reder Ulrika ut vilka myter som finns om opioider.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

9. Komplementära metoderProva!

I delmomentet berör Ulrika komplementära metoder.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

10. Existentiella frågor

I delmomentet berör Ulrika existentiella frågor.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

11. Brytpunktssamtal

I delmomentet går Ulrika igenom hur brytpunktssamtal kan genomföras.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

12. Omvårdnadsaspekter

I delmomentet berör Ulrika omvårdnadsaspekter.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

13. Smärtpumpar

I delmomentet tar Ulrika upp smärtpumpar och när det kan vara aktuellt.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Palliativ vård och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Palliativ vård måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Palliativ vård 571 1 2045

Kontakt