Orka! Passion som drivkraft

Orka! Passion som drivkraft

Personlig utveckling | 48 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig att ta din passion till nästa nivå och använda den som en drivkraft i ditt liv med denna onlinekurs. Känn energin och entusiasmen som kommer från att följa din passion.

Idrottens principer kan appliceras på alla plan i livet. I utbildningen delar Frida Södermark genom sin resa med sig av tips och motivation till hur alla kan hitta ork och inspiration till att genomföra sina egna drömmar och mål - oavsett vad de handlar om.

Under de olika delmomenten kommer du själv få reflektera över var du är på väg och i slutet kommer din nya resa ha börjat.

Relevanta nyckelord: Arbetstillfredsställelse, Personlig utveckling, Karriärplanering, Stresshantering, Arbetsglädje, Positiv psykologi, Arbetsmotivation, Energibalans

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Positivt tänkande och inställning
  • Pusselbitar till att nå den topp som eftersträvas
  • Målfokus
  • Att disponera sin egen tid på bästa sätt
  • Hålla sig till en plan
  • Leta sig utanför komfortzonen
  • Motivationsstrategier
  • Träna på det som är jobbigt för att bli bättre på att hantera det
  • Se möjligheter istället för hinder
  • Lyfta blicken och se äventyret i vardagen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Orka! Passion som drivkraft

Utbildare Frida Södermark presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du ett reflektionsdokument.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

1. Passion som drivkraft

I delmomentet förklarar Frida vad passion som drivkraft innebär.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

2. Ett leende ger energi

I delmomentet visar Frida hur interaktion med publiken ger energi tillbaka.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

3. Vad krävs för att nå toppen?

I delmomentet frågar sig Frida vad som krävs för att nå toppen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

4. Orka!

I delmomentet berör Frida strategier för att orka.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

5. Skynda långsamt

I delmomentet talar Frida om visioner och mål.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

6. Utanför din trygghetszon

I delmomentet berör Frida vad som händer utanför komfortzonen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

7. Vik inte ned digProva!

I delmomentet tar Frida upp hur du slutför något vid bristande motivation.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

8. Se möjligheter istället för hinder

I delmomentet talar Frida om var du bör lägga ditt fokus.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

9. Livet är ett äventyr

I delmomentet berör Frida hur träning kan bli ett äventyr.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Orka! Passion som drivkraft och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Orka! Passion som drivkraft måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Orka! Passion som drivkraft 925 1 1725

Kontakt