Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige

Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige

Offentlig sektor | 37 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på offentlig verksamhet i Sverige med vår utbildning online. Gå från nybörjare till proffs på ett enkelt och bekvämt sätt.

Utbildningen beskriver demokrati och värdegrund inom offentlig verksamhet samt hur staten, regionerna och kommunerna fungerar. Vidare berörs hållbarhet och varför Agenda 2030 är viktigt.

Utbildningen kan ses som grundläggande information om offentlig verksamhet i Sverige. Fortsätt gärna med utbildningen Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd.

Relevanta nyckelord: Offentlig sektor, Samhällsstruktur, Förvaltning, Politik, Demokrati, Rättsväsendet, Välfärd, Lagstiftning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Demokrati och värdegrund
  • Vad kännetecknar offentlig verksamhet i Sverige?
  • Staten, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna
  • Hållbarhet och Agenda 2030

Delmoment

0. Introduktion till kursen Så fungerar det i Sverige

Utbildare Johnny Gylling presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

1. Demokrati

I delmomentet förklarar Johnny hur demokrati fungerar.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

2. VärdegrundProva!

I delmomentet förklarar Johnny vad värdegrund innebär.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

3. Offentlig verksamhet

I delmomentet tar Johnny upp hur offentlig verksamhet fungerar i Sverige.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

4. Statlig verksamhet

I delmomentet tar Johnny upp hur statlig verksamhet fungerar i Sverige.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

5. Länsstyrelsernas verksamhet

I delmomentet berör Johnny Länsstyrelsernas verksamhet.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

6. Regionernas verksamhet

I delmomentet tar Johnny upp regionernas verksamhet.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

7. Kommunernas verksamhet

I delmomentet går Johnny in på kommunernas verksamhet.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

8. Hållbarhet och Agenda 2030

I delmomentet tar Johnny upp hållbarhet och Agenda 2030.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen i samråd med Jan Sandberg.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige 783 1 1830

Kontakt