Obeståndsrätt - från ackord till konkurs

Obeståndsrätt - från ackord till konkurs

Ekonomi | Juridik | 45 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om obeståndsrätt från grunden till avancerade begrepp och tekniker med vår online-utbildning. Få en inblick i hela processen, från ackord till konkurs.

Vad sker vid, under, och efter ett aktiebolags konkurs? Vilka fordringar kan ställas och hur fungerar likvidation och lönegarantin? Utbildningen Obeståndsrätt berör berör vad som sker under och efter en konkurs och tar bland annat upp frågor och ämnen som återvinning till konkursboet, ackord, likvidation och fordringar vid konkurs.

Relevanta nyckelord: Obeståndsrätt, Ackord, Konkurs, Rekonstruktion, Skuldförhandling, Skuldsanering, Kreditgivare, Konkursförvaltare

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Företagsrekonstruktion
  • Ackord
  • Konkurs
  • Återvinning till konkursboet
  • Fordringar vid konkurs
  • Lönegaranti
  • Begreppsförklaringar
  • Konkursavslutande och konkursupphävande
  • Likvidation
  • Kontrollbalansräkning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Obeståndsrätt

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

1. Företagsrekonstruktion

I delmomentet förklarar Benny vad företagsrekonstruktion innebär och hur det går till.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

2. AckordProva!

I delmomentet går Benny igenom skuldnedskrivning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

3. Konkurs

I delmomentet berör Benny hur det går till vid ansökan om konkurs.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

4. Återvinning

I delmomentet förklarar Benny hur återvinning till konkursboet fungerar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

5. Fordringar vid konkurs

I delmomentet tar Benny upp fordringar vid konkurs.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

6. Lönegaranti

I delmomentet förklarar Benny att de anställda har lönegaranti vid konkurs.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

7. Några ord och begrepp

I delmomentet ger Benny en begreppsförklaring.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

8. Konkursavslutande och konkursupphävande

I delmomentet går Benny igenom konkursavslutande och konkursupphävande.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

9. Likvidation

I delmomentet tar Benny upp avveckling av bolag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

10. Kontrollbalansräkning

I delmomentet tar Benny upp när det blir aktuellt att upprätta en kontrollbalansräkning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Obeståndsrätt - från ackord till konkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Obeståndsrätt - från ackord till konkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Obeståndsrätt - från ackord till konkurs 894 1 2585

Kontakt