Nyckeltal inom lönehantering

Nyckeltal inom lönehantering

Ekonomi | Verksamhetsutveckling | 47 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förståelse för nyckeltal inom lönehantering med vår utbildning online. Lär dig hur du använder nyckeltal för att förbättra löneadministrationen och beslutsfattande.

I den här utbildningen får du lära dig att samla in och analysera nyckeltal inom lönehanteringen för att utveckla ditt företags lönsamhet. Utbildningen går igenom grundläggande begrepp och vanligt förekommande nyckeltal, hur faktainsamlingen av nyckeltal kan gå till och hur du kan använda nyckeltalen till att förbättra din dagliga verksamhet.

Relevanta nyckelord: Personaladministration, Löneadministration, Lönekalkylering, Lönerevision, Löneökning, Löneutveckling, Prestationsbaserad lön, Personalbudget

Uppdaterad/Granskad: 2022-10-06

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Vanliga nyckeltal inom löneadministration
  • Att ta fram nyckeltal
  • Faktainsamling
  • Att använda nyckeltal i den dagliga verksamheten
  • Att jämföra med nyckeltal

Delmoment

1. Introduktion till kursen Nyckeltal inom lönehanteringProva!

Utbildare Mikael Laweby presenterar kursens innehåll och upplägg. Han går även igenom grundläggande begrepp inom lönehantering.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

2. Att ta fram nyckeltal

I delmomentet förklarar Mikael hur du går tillväga för att ta fram nyckeltal.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

3. Att använda tiden väl

I delmomentet tar Mikael upp exempel på arbetsmoment och hur du kan använda tiden väl i löneadministrationen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

4. Analys av arbetsmoment

I delmomentet visar Mikael hur du kan analysera och effektivisera arbetsmomenten.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

5. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Nyckeltal inom lönehantering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Nyckeltal inom lönehantering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Nyckeltal inom lönehantering 660 1 1505

Kontakt