Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter

Arbetsmarknad | 19 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om din inre drivkraft och motivation med vår online-utbildning. Påbörja din resa redan idag.

I den här kursen får du möjlighet att lära dig om motivation och drivkrafter, behovshierarkin och behovstrappan samt tvåfaktormodellen vid trauman.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Relevanta nyckelord:Presterande arbete, Behovsdriven motivation, Självbestämmande, Målmedvetenhet, Positiv psykologi, Belöningssystem, Arbetsglädje, Incitament

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Motivation och drivkrafter
  • Motivation och behovshierarkin
  • Behovstrappan
  • Tvåfaktormodellen och trauma
  • Inre och yttre motivation
  • Jobbsökande och drivkrafter

Delmoment

1. Introduktion till Motivation och drivkrafter

I delmomentet introducerar Jenny området om motivation och drivkrafter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

2. Motivation och behovshierarkin

I delmomentet tar Jenny upp motivation och behovshierarkin.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

3. Behovstrappan

I delmomentet går Jenny igenom stegen i behovstrappan.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

4. Tvåfaktormodellen

I delmomentet tar Jenny upp tvåfaktormodellen och dess koppling till trauma.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

5. Inre och yttre motivation

I delmomentet tar Jenny upp inre och yttre motivation. Under kursmaterial finner du en övning om hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

6. Jobbsökande och drivkrafter

I delmomentet går Jenny igenom drivkrafter och jobbsökande. Under kursmaterial finner du en övning om drivkrafter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

7. Din kompetensprofil och sammanfattning av motivationsområdet

I delmomentet summerar Jenny området om motivation och drivkrafter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Motivation och drivkrafter och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Motivation och drivkrafter måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Motivation och drivkrafter 1046 1 260

Kontakt