Moms - Grundkurs

Moms - Grundkurs

Ekonomi | 47 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

"Bli en expert på Moms genom att ta denna online grundkurs. Påbörja din onlineutbildning redan idag.

I den här utbildningen får du som driver företag lära dig om momsregler och momssatser, att deklarera och betala moms samt att bokföra momsen enligt bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden. Vidare får du insikt i regler kring momsfri eller blandad verksamhet, avdragsförbud, frivillig skattskyldighet på hyra, omvänd skattskyldighet, vinstmarginalbeskattning, representation, handel inom EU samt vad som gäller om du ska hyra eller köpa en bil till ditt företag.

Utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom ekonomi.

Relevanta nyckelord:Momsredovisning, Momsregistrering, Momsavdrag, Momsbefrielse, Momsplikt, Momsdeklaration, Momsprocent, Momsfakturering

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Momsregler
 • Momssatser
 • Momsfri verksamhet
 • Blandad verksamhet
 • Avdragsförbud
 • Frivillig skattskyldighet på hyra
 • Omvänd skattskyldighet
 • Vinstmarginalbeskattning
 • Deklarera och betala moms
 • Bokslutsmetoden
 • Faktureringsmetoden
 • Handel inom EU
 • Representation
 • Hyra eller köpa bil

Delmoment

0. Introduktion till kursen Moms - Grundkurs

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

1. Momsreglerna

I delmomentet går Benny igenom momsreglerna.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

2. Mervärdesskatt

I delmomentet ger Benny exempel på olika momssatser.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

3. Momsfria verksamheter

I delmomentet tar Benny upp exempel på momsfria verksamheter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

4. Blandad verksamhet

I delmomentet förklarar Benny vad blandad verksamhet innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

5. Avdragsförbud

I delmomentet klargör Benny under vilka omständigheter som avdragsförbud råder.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

6. Frivillig skattskyldighet på hyra

I delmomentet förklarar Benny vad frivillig skattskyldighet innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

7. Omvänd skattskyldighet

I delmomentet förklarar Benny innebörden av omvänd skattskyldighet.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

8. VMB-beskattning

I delmomentet tar Benny upp VMB-beskattning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

9. När ska momsen deklareras och redovisas?

I delmomentet går Benny in på när momsen ska deklareras och redovisas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

10. Hur ska momsen redovisas?Prova!

I delmomentet förklarar Benny bokslutsmetoden och faktureringsmetoden.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

11. Handel med utlandet

I delmomentet går Benny igenom momsregler som gäller om du köper eller säljer något inom EU.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

12. Moms på representation

I delmomentet berör Benny reglerna kring representation.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

13. Bilen och momsen

I delmomentet behandlar Benny reglerna kring att köpa eller hyra en bil.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Moms - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Moms - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Moms - Grundkurs 687 1 1725

Kontakt