Microsoft Teams - M365

Microsoft Teams - M365

Data och IT | 26 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en Microsoft expert genom att ta en online kurs. Klicka runt på siten för att se vårt utbud av Teams online utbildningar.

Teams är hubben för samarbete i M365. I Teams knyts kontakter, innehåll och verktyg samman. I det här programmet kan din dagliga digitala kommunikation inom organisationen äga rum. Teamet kan kommunicera, producera och samarbeta i en och samma applikation för ökad effektivitet.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Teams installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord:Teamkommunikation, Chat, Videokonferenser, Delning av skärm och filer, Mobilapp, Integrering med andra appar, Gemensam arbetsyta, Användarhantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Skapa team och kanaler
  • Chatta och dela filer
  • Schemalägga videomöte och andra möten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Microsoft Teams - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

1. Hubben för samarbete och så skapar du ett team

I delmomentet visar Peter hur du samarbetar i Microsoft Teams.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

2. Microsoft Teams som skrivbordsapp och app i mobilen

I delmomentet visar Peter hur du använder Teams appar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

3. Skapa kanaler

I delmomentet går Peter igenom hur du skapar kanaler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

4. Bjud in andra, dela filer och samarbeta

I delmomentet går Peter igenom hur du bjuder in andra till samarbete.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

5. MötenProva!

I delmomentet visar Peter hur du schemalägger och genomför möten.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

6. Spela in mötet och ta mötesanteckningar

I delmomentet visar Peter hur du spelar in mötet och tar mötesanteckningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

7. Konversera privat

I delmomentet tar Peter upp hur du kan konversera privat.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

8. Spara meddelanden

I delmomentet visar Peter hur du sparar meddelanden.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

9. Hämta e-postadress

I delmomentet visar Peter hur du hämtar e-postadresser.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

10. Lägg till flikar

I delmomentet går Peter igenom hur du lägger till flikar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

11. Kopplingar till andra tjänster

I delmomentet tar Peter upp kopplingar till andra tjänster.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

12. Kortkommandon och genvägar

I delmomentet tar Peter upp kortkommandon och genvägar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

13. Stänga av aviseringar och göra inställningar

I delmomentet visar Peter hur du stänger av aviseringar och gör inställningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

14. Ta bort kanaler och teamet

I delmomentet visar Peter hur du tar bort kanaler och teamet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Microsoft Teams - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Microsoft Teams - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Microsoft Teams - M365 787 1 1400

Kontakt