Microsoft Delve - M365

Microsoft Delve - M365

Data och IT | 17 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din produktivitet och lär dig allt om Delve med vår uppskattade online utbildning. Börja redan idag.

Med Delve hanterar du din M365-profil och sorterar information. Du och dina kollegor får koll på och hittar enkelt varandras pågående arbeten och projekt. I utbildningen får du bland annat lära dig att uppdatera din profil, söka efter personer och dokument, skapa anslagstavlor och lägga till filer som favoriter.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Delve installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord:Personlig produktivitet, Intelligens, Datahantering, Användaranalys, Säkerhet, Intuitivt gränssnitt, Sökning, Samarbete

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Din profilplats i Office 365
  • Uppdatera din profil
  • Sök personer och filer
  • Den dynamiska startmenyn
  • Dina dokument och filer
  • Lägga till filer som favoriter
  • Skapa anslagstavlor
  • Funktionsinställningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Microsoft Delve - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

1. Din profilplats i M365Prova!

I delmomentet visar Peter din profilplats i M365.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

2. Uppdatera din profil

I delmomentet visar Peter hur du uppdaterar din profil.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

3. Sök

I delmomentet visar Peter hur du söker i Delve.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

4. Den dynamiska startmenyn

I delmomentet visar Peter den dynamiska startmenyn.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

5. Dina dokument och filer

I delmomentet tar Peter upp dokument och filer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

6. Lägga till filer som favoriter och skapa anslagstavlor

I delmomentet visar Peter hur du lägger till filer som favoriter och skapar anslagstavlor.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

7. Funktionsinställningar

I delmomentet går Peter igenom funktionsinställningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Microsoft Delve - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Microsoft Delve - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Microsoft Delve - M365 799 1 1400

Kontakt