Medarbetarskap - Fördjupningskurs

Medarbetarskap - Fördjupningskurs

Arbetsmarknad | HR och personal | Kommunikation | Ledarskap | 1 timme och 3 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Fördjupa dina kunskaper om medarbetarskap med vår fördjupningskurs online. Lär dig de avancerade teknikerna och strategierna du behöver för att skapa ett starkt medarbetarskap.

Den här utbildningen fördjupar dina kunskaper om medarbetarskap och en arbetsmiljö präglad av tillit. Du får under utbildningen lära dig om Susan Wheelans gruppteori IMGD (Integrated Model of Group Development) samt om grupputveckling, samverkan och självkännedom.

Relevanta nyckelord:Ledarskap, Gruppdynamik, Kultur, Utvecklingssamtal, Feedback, Konflikthantering, Arbetsmiljö, Coachning

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vem är du på jobbet?
  • Vad händer när människor möts?
  • Susan Wheelans gruppteori
  • Samverkan och grupputveckling
  • Grunden för självkännedom
  • Din uppfattning om dig själv och andra
  • Tillit är inte en känsla
  • Handla istället för att tänka och känna

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medarbetarskap - Fördjupningskurs

Utbildare Sverker Wadstein presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

1. Vem är du på jobbet?

I delmomentet får Sverker dig att reflektera över vem du är på jobbet.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

2. Vad händer när människor möts?

I delmomentet berör Sverker vad som kan ske i möten mellan människor.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

3. När människor möts - gruppteori

I delmomentet går Sverker igenom Susan Wheelans teori Integrated Model of Group Development.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

4. Kliv i båten

I delmomentet berör Sverker samverkan.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

5. Sammanfattning av grupputveckling

I delmomentet summerar Sverker området om grupputveckling.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

6. Jävla trevlig

I delmomentet berör Sverker gruppdynamik.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

7. Grunden för självkännedomProva!

I delmomentet går Sverker igenom självkännedom.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

8. Din uppfattning om dig själv och andra

I delmomentet berör Sverker din uppfattning om dig själv och andra.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

9. Tillit är inte en känsla

I delmomentet förklarar Sverker vad tillit verkligen är.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

10. Handla istället för att tänka och känna

I delmomentet uppmanar Sverker dig att börja agera.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

11. Hur gick det med Ken?

I delmomentet återvänder Sverker till exemplet om Ken.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medarbetarskap - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medarbetarskap - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medarbetarskap - Fördjupningskurs 1069 1 2585

Kontakt