Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Vård och omsorg | 1 timme och 21 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina kunskaper om måltidens betydelse inom äldreomsorg med vår utbildning online.

Utbildningen Måltidens betydelse inom äldreomsorg berör hur du kan skapa trivsel och samverkan kring måltiderna och motverka undernäring. Du får kostråd att använda när de äldre har låg aptit eller en demenssjukdom.

Utbildningen riktar sig till vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinsk personal, enhetschefer, gruppledare och verksamhetschefer.

Relevanta nyckelord: Näringsrik mat, Kostanpassning, Måltidsmiljö, Måltidsordning, Måltidsservice, Smakpreferenser, Dietist, Åldrande

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Måltider inom omsorgen, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit, nattfasta
  • Samverkan kring dagens måltider
  • Miljö och delaktighet
  • Måltidsobservationer
  • Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Måltidens betydelse inom äldreomsorgen

Utbildare Jasmin Matinzadeh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

1. Block 1: Måltider inom omsorgen, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit, nattfasta - Undernäring

I delmomentet tar Jasmin upp undernäring hos äldre. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

2. Block 1: Måltider inom omsorgen, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit, nattfasta - Nutritionsbehandling

I delmomentet går Jasmin in på nutritionsbehandling.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

3. Block 1: Måltider inom omsorgen, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit, nattfasta - Kostråd vid låg aptit

I delmomentet berör Jasmin kostråd vid låg aptit.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

4. Block 1: Måltider inom omsorgen, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit, nattfasta - Frukt och grönt vid låg aptit

I delmomentet tar Jasmin upp vikten av frukt och grönt vid låg aptit.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

5. Block 1: Måltider inom omsorgen, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit, nattfasta - Vikten av att äta regelbundetProva!

I delmomentet berör Jasmin vikten av att äta regelbundet.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

6. Block 2: Samverkan kring dagens måltider - Kommunikation och samverkan

I delmomentet tar Jasmin upp kommunikation och samverkan kring måltiderna.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

7. Block 2: Samverkan kring dagens måltider - Registrering av mat- och dryckesintaget

I delmomentet tar Jasmin upp registrering av mat- och dryckesintag.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

8. Block 2: Samverkan kring dagens måltider - Dagens måltider

I delmomentet berör Jasmin dagens måltider.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

9. Block 2: Samverkan kring dagens måltider - En dagsmeny

I delmomentet visar Jasmin hur en dagsmeny kan se ut.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

10. Block 3: Miljö och delaktighet - Måltidsmiljö

I delmomentet tar Jasmin upp måltidsmiljön.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

11. Block 3: Miljö och delaktighet - Presentation och servering av måltiden

I delmomentet tar Jasmin upp presentation och servering av måltiden.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

12. Block 3: Miljö och delaktighet - Gör de äldre delaktiga

I delmomentet berör Jasmin hur du gör de äldre delaktiga.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

13. Block 3: Miljö och delaktighet - Dukning

I delmomentet tar Jasmin upp dukning.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

14. Block 3: Miljö och delaktighet - Lugn och ro och samtal

I delmomentet berör Jasmin matro.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

15. Block 4: Att observera måltider - Måltidschecklista för äldreboende

I delmomentet tar Jasmin upp en måltidschecklista för äldreomsorgen.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

16. Block 4: Att observera måltider - Måltidsobservationer

I delmomentet tar Jasmin upp måltidsobservationer.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

17. Block 4: Att observera måltider - Vad bör en måltidsobservation innehålla?

I delmomentet förklarar Jasmin vad en måltidsobservation bör innehålla.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

18. Block 4: Att observera måltider - Intervjufrågor med de äldre

I delmomentet tar Jasmin upp intervjufrågor.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

19. Block 5: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Mat vid demenssjukdomar

I delmomentet berör Jasmin mat vid demenssjukdomar.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

20. Block 5: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Att förhöja måltidssituationen

I delmomentet förklarar Jasmin hur du kan förhöja måltidssituationen.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

21. Block 5: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Kontrastdukningar

I delmomentet tar Jasmin upp hur du kan använda kontraster vid dukningen.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

22. Block 5: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Röda inslag i måltiden

I delmomentet tar Jasmin upp röda inslag i måltiden.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

23. Block 5: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Färgade glas till drycker

I det avslutande delmomentet tar Jasmin upp hur du kan använda färgade glas till drycker för att underlätta för vårdtagarna.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Måltidens betydelse inom äldreomsorg och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Måltidens betydelse inom äldreomsorg måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Måltidens betydelse inom äldreomsorg 796 1 1725

Kontakt