Lönehantering 1

Lönehantering 1

Ekonomi | 3 timmar och 10 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert och få en grundläggande förståelse för lönehantering med vår online utbildning.

Utbildningen Lönehantering 1 ger dig grundläggande kunskaper inom lön och arbetsrätt. Du lär dig vilka dokument som behövs innan de anställda kan få sin första lön. Vidare berörs arbetsrättsliga regler avseende anställning, sjuklön och semester samt heltid och deltid med olika sysselsättningsgrad. Du lär dig att beräkna ledigheter, frånvaro, övertid, mertid, OB och arbetsgivaravgifter. Du får även kunskap om skatteavdrag. Efter utbildningen kan du självstän­digt räkna löner av enklare slag.

Tillvägagångssättet i beräkningarna är korrekta även om Skatteverkets siffor i exemplen kan vara från tidigare årtal. Detta gäller skattetabell, arbetsgivaravgifter, traktamente samt kostförmån. Aktuella belopp finner du på www.skatteverket.se

Relevanta nyckelord:Löneprocess, Lagar och regler, Sociala avgifter, Pension, Personaladministration, Arbetsgivaravgift, Skatt, Semesterersättning

Publicerad: 2022-02-11

Innehåll

 • Registrering i löneprogram
 • Anställningsformer
 • Anställningsavtal
 • Lön i olika former
 • Skatt och skatteavdrag
 • Arbetsgivaravgifter
 • Arbetsgivardeklaration
 • Övertid, mertid och OB
 • Sjukfrånvaro och sjuklön
 • Tjänst- och föräldraledighet
 • Frånvaro med tillfällig föräldrapenning
 • Semester
 • Tjänsteresor inrikes och utrikes
 • Traktamenten och andra kostnadsersättningar
 • Skattefria och skattepliktiga förmåner

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lönehantering 1

Utbildare Marianne Maupoix-Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

1. Innan första lönekörningen

I delmomentet går Marianne igenom vad du behöver tänka på innan du kan börja med lönekörningen.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

2. AnställningsformProva!

I delmomentet tar Marianne upp de anställningsformer som regleras i LAS.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

3. Anställningsavtal - Vad bör stå med?

I delmomentet går Marianne igenom vad som bör finnas med i anställningsavtalet. Under kursmaterial finner du mallen för ett anställningsavtal.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

4. Lön i olika former

I delmomentet berör Marianne olika sorters lön.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

5. Vilken skatt gäller?

I delmomentet berör Marianne vad som gäller avseende skatt.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

6. Skatteavdrag

I delmomentet förklarar Marianne vad som gäller avseende skatteavdrag. Under kursmaterial finner du en skattetabell.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

7. Arbetsgivaravgifter

I delmomentet tar Marianne upp arbetsgivaravgifter.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

8. Inför första lönekörningen

I delmomentet tar Marianne upp vad du bör tänka på inför den första lönekörningen.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

9. Arbetstid - övertid, mertid och OB del 1

I delmomentet förklarar Marianne avtalstid och övertid för tjänstemän.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

10. Arbetstid - övertid, mertid och OB del 2

I delmomentet förklarar Marianne övertid för arbetare, mertid och OB.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

11. Frånvaro vid tjänst- och föräldraledighet

I delmomentet berör Marianne frånvaro vid tjänst- och föräldraledighet.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

12. Sjukfrånvaro

I delmomentet går Marianne igenom sjukfrånvaro.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

13. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning VAB - Vård av sjukt barn

I delmomentet går Marianne igenom vad som gäller vid VAB.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

14. Semester del 1

I delmomentet går Marianne in på vad som gäller avseende semester.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

15. Semester del 2

I delmomentet berör Marianne förskottssemester.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

16. Förmåner

I delmomentet tar Marianne upp förmåner.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

17. Tjänsteresor inrikes och utrikes del 1

I delmomentet går Marianne igenom vad som gäller vid tjänsteresor inrikes och utrikes.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

18. Tjänsteresor inrikes och utrikes del 2

I delmomentet fortsätter Marianne att gå igenom vad som gäller vid tjänsteresor inrikes och utrikes.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

19. Arbetsgivardeklaration

I det avslutande delmomentet förklarar Marianne vad en arbetsgivardeklaration bör innehålla.

Utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lönehantering 1 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lönehantering 1 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lönehantering 1 968 1 1830

Kontakt