Livshanteringsprogrammet

Livshanteringsprogrammet

Personlig utveckling | 8 timmar och 4 minuter

Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din livsstil genom att lära dig om Livshanteringsprogrammets utbildning online. Livshanteringsprogrammet är ett omfattande utbildningsprogram som är framtaget för att hjälpa dig att förändra dina kost-, sömn- och motionsvanor för att hålla dig ung hela livet.

Utbildningen ger en historisk bakgrund till hälsoförändringar, syn på åldrande och vitalitet, hur människor fördelar sin tid i vardagen samt visar på undersökningar kring kostvanor och träningsformer för olika åldrar.

Vidare berör utbildningen olika motionstyper, hur du skaffar en motionsvana och kommer igång med jogging, jympa och meditation samt skapar goda vanor. Utbildningen visar även rutinernas och träningens positiva effekter i kroppen och hur du kan träna bort värk och skador samt förklarar hur kroppens signalsystem fungerar. Du får genom hela utbildningen ta del av egna övningsuppgifter för att implementera förändringarna stegvis i din vardag.

Vissa av de hemsidor som nämns i utbildningen har avvecklats under årens lopp och hänvisning saknas.

Relevanta nyckelord:Stresshantering, Ångest, Mindfulness, Positiv psykologi, Sömn, Hälsa, Kommunikation, Självmedkänsla

Uppdaterad/Granskad: 2022-11-10

Innehåll

  • Syn på åldrande och vitalitet
  • Historiska hälsoförändringar
  • De goda vanorna
  • Att fördela sin tid
  • Att ta hand om sitt hjärta
  • Tränings- och motionsvanor i olika åldrar
  • Att skaffa en motionsvana
  • Olika motionstyper
  • Att komma igång med träning
  • Positiva effekter i kroppen
  • Att träna bort värk och skador
  • Kost, vanor och välbefinnande
  • Jogging och jympa
  • Kroppens signalsystem
  • Att hålla sig ung hela livet
  • Parasympatiska nervsystemet
  • Avspänningar
  • Mental träning och meditation
  • Hälsosam ledarstil
  • Sömn
  • Barn och familjeliv
  • Syn på disciplin
  • Övningsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Livshanteringsprogrammet

Utbildare Johan Holmsäter presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

1. Lektion 1 Grundläggande kunskaper om livsföring och hälsa

Delmomentet berör syn på åldrande och vitalitet samt hälsoförändringar som har skett under det senaste århundradet.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

2. Lektion 1 Den inbillade friske

I delmomentet förklarar utbildaren vad som kännetecknar den inbillade friske.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

3. Lektion 1 Bättre att lägga till än att dra ifrån

I delmomentet betonar utbildaren vikten av de goda vanorna.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

4. Lektion 1 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den första hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

5. Lektion 2 Personlig målformulering

I delmomentet går utbildaren in på hur människor väljer att fördela sin tid.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

6. Lektion 2 Låt hjärtat vila

Delmomentet berör vikten av en god kondition och att vara rädd om sitt hjärta.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

7. Lektion 2 Operaälskare väljer jogging

I delmomentet går Johan igenom hur det vanligtvis ser ut med träning och motion i olika åldrar.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

8. Lektion 2 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den andra hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

9. Lektion 3 Konsten att skaffa en motionsvana

I delmomentet berättar utbildaren om sin inspirationskälla och om naturfolks hälsosamma livsstil.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

10. Lektion 3 Vilken motionstyp är du? Prova!

I delmomentet går utbildaren igenom de olika motionstyperna och förklarar begreppet mentala nyår.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

11. Lektion 3 De bästa undanflykterna

Johan går in på vanligt förekommande undanflykter.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

12. Lektion 3 Promenera för livet

I delmomentet berör Johan de positiva effekterna av att promenera.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

13. Lektion 3 För dig som startar från noll

I delmomentet får du ta del av tips för att komma igång med joggning.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

14. Lektion 3 Hur ska jag lägga upp promenaden eller joggingrundan?

Johan delar med sig av tips för att komma igång med promenader eller jogging.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

15. Lektion 3 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den tredje hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

16. Lektion 4 Konsten att skaffa en motionsvana

I delmomentet fortsätter temat med att skaffa en motionsvana i vardagen.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

17. Lektion 4 Motion ger välmående

Utbildaren går igenom en motionsundersökning och de positiva aspekterna av träning.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

18. Lektion 4 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den fjärde hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

19. Lektion 5 Det här händer i kroppen

I delmomentet berör utbildaren vikten av en positiv syn på sig själv.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

20. Lektion 5 En joggingkvart om dagen

I delmomentet påtalar utbildaren de positiva effekterna av att jogga en kvart om dagen.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

21. Lektion 5 Träna bort skadorna

I delmomentet berör Johan hur du gör för att träna bort värk och skador.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

22. Lektion 5 Jogging för dig som kallar det för löpning

Johan förklarar hur du fortsätter att utvecklas i din träning.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

23. Lektion 5 Löpstil, fotisättning och val av skor

I delmomentet berörs genetiska förutsättningar för löpningsträning.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

24. Lektion 5 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den femte hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

25. Lektion 6 Matfilosofi

I delmomentet berör Johan kostens betydelse för välbefinnandet.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

26. Lektion 6 Får man äta äpplepaj till lunch?

Johan fortsätter att gå igenom frågor som berör kost.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

27. Lektion 6 Datorn hjälper dig att äta rätt

I delmomentet går utbildaren igenom vad du bör äta och vad du bör undvika.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

28. Lektion 6 Jympans uppläggning

Utbildaren delar med sig av tips för att lägga upp och komma igång med jympa.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

29. Lektion 6 Ryggen

I delmomentet berörs påverkan på ryggen.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

30. Lektion 6 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den sjätte hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

31. Lektion 7 Man blir det man äter

Utbildaren förklarar vilka effekter som kosten ger.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

32. Lektion 7 Plastkortstjockisar går lättast ner i vikt

Utbildaren fortsätter med att gå igenom viktnedgång.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

33. Lektion 7 Testa dina matvanor

Johan uppmanar dig att testa dina egna matvanor.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

34. Lektion 7 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den sjunde hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

35. Lektion 8 Kroppens signalsystem reagerar på ditt uppträdande

I delmomentet förklarar Johan vad det är som gör att vissa människor riskerar att bränna ut sig.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

36. Lektion 8 Blir du ung av ditt liv?

Delmomentet handlar om att hålla sig ung genom hela livet.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

37. Lektion 8 Lär dig leva parasympatiskt

Johan förklarar det parasympatiska levnadssättet.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

38. Lektion 8 Spänna av mot spänningar

I delmomentet delar Johan med sig av avslappningstips.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

39. Lektion 8 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den åttonde hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

40. Lektion 9 Mental träning handlar om att börja samarbeta med sig själv

Utbildaren ger en introduktion till att komma igång med mental träning.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

41. Lektion 9 Meditera mera

I delmomentet berörs de positiva effekterna av meditation.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

42. Lektion 9 Har du en hälsosam ledarstil?

I delmomentet vänder sig utbildaren till ledare och berör ledarskapsstilar.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

43. Lektion 9 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den nionde hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

44. Lektion 10 Sömn - ett livsnödvändigt energitillskott

I delmomentet betonar utbildaren vikten av sömn och sinnesträning.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

45. Lektion 10 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den tionde hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

46. Lektion 11 Konsten att odla soffpotatisar

I delmomentet tar utbildaren upp vikten av att få ihop livspusslet.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

47. Lektion 11 Ta tid för barnen

I delmomentet går Johan igenom vikten av att umgås med barnen.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

48. Lektion 11 De bortglömda barnen

I delmomentet berör utbildaren barnen som inte prioriteras av sina föräldrar.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

49. Lektion 11 Så gör man sportande barn en otjänst

I delmomentet går Johan in på barn och sportaktiviteter.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

50. Lektion 11 Hemuppgift

I delmomentet går utbildaren igenom den elfte hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

51. Lektion 12 Slå ett slag för det ekologiska arbets-, umgänges- och familjelivet

I delmomentet behandlar utbildaren betydelsen av ett ekologiskt arbets-, umgänges- och familjeliv.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

52. Lektion 12 Avspänd disciplin

I delmomentet delar utbildaren med sig av sin syn på disciplin.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

53. Lektion 12 Unna dig nära livet-upplevelser

I delmomentet berörs upplevelser som är viktiga att vi unnar oss.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

54. Lektion 12 Flow

I delmomentet tar Johan upp vikten av känslor och att ha ett flyt i tillvaron.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

55. Lektion 12 Du är så gammal som du känner dig

I delmomentet tar utbildaren upp frågor kring ålder.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

56. Lektion 12 Hemuppgift

I det avslutande delmomentet går utbildaren igenom den tolfte hemuppgiften.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 8 timmar och 4 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Livshanteringsprogrammet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Livshanteringsprogrammet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Livshanteringsprogrammet 269 1 3020

Kontakt