Ledarskap på golvet

Ledarskap på golvet

Ledarskap | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här kursen erbjuder en grundlig genomgång av viktiga ledarskapskoncept och praktiker för den moderna arbetsplatsen.

Kursen täcker allt från grunderna i ledarskap till avancerade tekniker för att bygga och underhålla starka, effektiva team. Den inkluderar insikter i svensk arbetsrätt, samt strategier för att hantera mångfald, skapa organisatorisk trygghet och förbättra kommunikation. Med ett fokus på både självledarskap och teamdynamik ger kursen dig de verktyg och kunskaper som behövs för att framgångsrikt leda på operativ nivå.

Genom praktiska exempel och handfasta tips förbereder kursen dig för de utmaningar och möjligheter som ledarskap medför.

Publicerad: 2024-01-30

Innehåll

  • Anpassning till företagskultur
  • Hantering av mångfald
  • Värderingsdrivet ledarskap
  • Balans mellan olika ledarskapsaspekter
  • Arbetsrätt
  • Feedback
  • Effektivisera ledarskap med rutiner
  • Förståelse för inre och yttre motivation

Delmoment

0. Introduktion till 'Ledarskap på golvet'

Utbildaren Anders Lindh prestenterar kursen innehåll och upplägg. 

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

1. Utmaningarna

I detta delmoment behandlas de utmaningar som är förknippade med ledarskap på golvet, inklusive anpassning till företagskultur, hantering av mångfald och betydelsen av värderingsdrivet ledarskap.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Vad är din roll?

I detta delmoment utforskas de utmaningar som är förknippade med ledarskap på operativ nivå, inklusive betydelsen av att förstå och balansera olika aspekter av ledarskap såsom operativt, administrativt och självutvecklande ledarskap.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Vad säger lagen?

I detta delmoment behandlas viktiga lagområden inom svensk arbetsrätt, såsom arbetsmiljölagstiftningen, diskrimineringslagen, regler om arbetstider och fackliga förtroendemäns roll, med fokus på både arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Hur fungerar bra team - del 1

I detta delmoment behandlas faktorer som bidrar till att skapa ett framgångsrikt och välfungerande team, såsom betydelsen av organisatorisk trygghet, konstruktiv feedback, hantering av kulturell mångfald och vikten av att arbeta med fördomar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsplats.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Hur fungerar bra team - del 2Prova!

I detta delmoment utforskas viktiga aspekter av teambildning, inklusive vikten av balans mellan uppgifts- och relationsfokus, betydelsen av kommunikation och feedback, samt hur spelregler och teambuilding-aktiviteter kan användas för att stärka teamets effektivitet och sammanhållning.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Dina egna rutiner

I detta delmoment betonas vikten av att som ledare etablera rutiner för att skapa trygghet, spara tid och effektivisera ledarskapet, inklusive att strukturera arbetsdagen genom att lägga liknande uppgifter i block och använda en enda kalender för att planera och organisera arbetsuppgifter.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Självledarskap

I detta delmoment fokuseras på självledarskap och vikten av att förstå både egna och gruppmedlemmarnas drivkrafter. Det belyser hur inre och yttre motivation påverkar arbetsprestation och betonar betydelsen av att balansera olika drivkrafter inom gruppen för att öka dess effektivitet.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

8. Sammanfattning

Sammanfattning av utbildningen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ledarskap på golvet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ledarskap på golvet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ledarskap på golvet 1127 1 2370

Kontakt