Ledarskap - Motivation och riktning

Ledarskap - Motivation och riktning

Ledarskap | 1 timme och 32 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö med vår onlinekurs som hjälper dig att förstå motivation och riktning. Bli en ledare som får sitt team att sträva efter framgång.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ledare och som vill öka din förståelse för hur medarbetarna fungerar och vad som motiverar dem. Utbildningen tar upp de olika motivationsmönstren aktiv och reaktiv, generell och specifik, procedur och alternativ, sak- och personorienterad samt intern och extern och dess koppling till behov av feedback.

Vidare berör utbildningen uppmärksamhetsriktning, förändringsbenägenhet, vanligt förekommande stressreaktioner, olika synsätt avseende regler, metoder för att övertyga samt tillvägagångssätten oberoende, närhet och samarbete.

Under utbildningens gång får du möjlighet att träna på de olika momenten för att omsätta detta i din verksamhet och utveckla din förmåga att motivera medarbetarna.

Relevanta nyckelord:Vision, Mål, Engagemang, Ledarskapsstilar, Coachande ledarskap, Målstyrning, Värderingar, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Motivationsmönster
  • Att motivera andra människor
  • Att upprätthålla motivationen
  • Med vilken typ av uppgifter och i vilken miljö är människor produktiva?
  • Att övertyga andra människor
  • Hur människor reagerar på stress

Delmoment

0. Introduktion till del 1 av kursen Ledarskap - Motivation & Riktning

Utbildare Birgitta Sjöstrand presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

1. 3 x K

I delmomentet går Birgitta igenom de tre K:na.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

2. Motivation

I delmomentet går Birgitta in på motivation.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

3. Riktning

I delmomentet tar Birgitta upp motivationsriktningar.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

4. Källa

I delmomentet förklarar Birgitta skillnaden mellan internt och externt mönster och hur det hänger ihop med behov av feedback.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

5. Orsak

I delmomentet går Birgitta igenom procedur- och alternativmönster.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

6. Förändringsbenägenhet

I delmomentet tar Birgitta upp olika motivationsmönster avseende förändringsbenägenhet.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

7. Att agera eller vara reaktiv

I delmomentet förklarar Birgitta skillnaden mellan människor som agerar och människor som är reaktiva.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

8. Introduktion till del 2 av kursen Ledarskap - Motivation & Riktning

I delmomentet ger Birgitta en introduktion till den andra delen av kursen.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

9. Omfattning

I delmomentet förklarar Birgitta skillnaden mellan människor med generella och specifika arbetsmönster.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

10. Uppmärksamhetsriktning

I delmomentet tar Birgitta upp skillnaden mellan människor som riktar uppmärksamheten mot sig själv eller mot omgivningen.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

11. Stressrespons

I delmomentet berättar Birgitta om de tre olika reaktionerna som människor uppvisar vid stress.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

12. TillvägagångssättProva!

I delmomentet går Birgitta igenom tillvägagångssätten oberoende, närhet och samarbete.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

13. Organisation

I delmomentet tar Birgitta upp skillnaden mellan människor som är sak- och personorienterade.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

14. Regler

I delmomentet går Birgitta igenom olika synsätt angående regler.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

15. Övertygare

I delmomentet förklarar Birgitta på vilka sätt du kan övertyga andra människor.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Birgitta Sjöstrand
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ledarskap - Motivation och riktning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ledarskap - Motivation och riktning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ledarskap - Motivation och riktning 417 1 2370

Kontakt