LEAN - Introduktionskurs

LEAN - Introduktionskurs

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli introducerad till Lean med vår online introduktionskurs. Få en överblick över Lean-metoden och dess viktiga begrepp och principer. Börja redan idag.

I den här introduktionskursen får du lära dig vad begreppet LEAN innebär och hur det kan användas som ett effektivt verktyg inom flera branscher för att ta tillvara på resurser.

Utbildningen vänder sig både till ledare och medarbetare som behöver bli insatta i arbetet med LEAN.

Relevanta nyckelord:Verksamhetsutveckling, Lean-filosofi, Kaizen, Kvalitet, Arbetsflöden, Standardisering, Kundvärde, Fem S

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Bakgrund och historik
 • Syfte med LEAN
 • Grundprinciper
 • Kundfokus
 • Förbrukningsstyrd produktion
 • Faktabaserade beslut
 • Kaizen - Ständiga förbättringar
 • Processorientering
 • Standardisering
 • Engagerade medarbetare, stöttande ledning
 • LEAN i framtiden

Delmoment

0. Introduktion till kursen LEAN - Introduktionskurs

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Bakgrund och historik

I delmomentet går Ronny igenom bakgrunden till LEAN.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Syfte med LEAN

I delmomentet förklarar Ronny syftet med LEAN.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Grundprinciper

I delmomentet förklarar Ronny grundprinciperna inom LEAN.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. KundfokusProva!

I delmomentet berör Ronny kundfokus och att skapa värde för kunden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Förbrukningsstyrd produktion

I delmomentet tar Ronny upp förbrukningsstyrd produktion.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Faktabaserade beslut

I delmomentet berör Ronny faktabaserade beslut.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Kaizen - Ständiga förbättringar

I delmomentet går Ronny igenom Kaizen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Processorientering - Produktion i centrum

I delmomentet tar Ronny upp processorientering och att sätta produktionen i centrum.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Rätt från början - Standardisering

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan standardisera för att det ska bli rätt från början.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

10. Engagerade medarbetare, stöttande ledning

I delmomentet tar Ronny upp betydelsen av att ha engagerade medarbetare och en stöttande ledning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

11. LEAN i framtiden

I delmomentet blickar Ronny framåt avseende LEAN:s utveckling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LEAN - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LEAN - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LEAN - Introduktionskurs 952 1 1830

Kontakt