LEAN inom löneadministration

LEAN inom löneadministration

Ekonomi | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 5 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig att använda LEAN-metoden inom löneadministration för att göra din verksamhet mer effektiv och kostnadseffektiv. Börja din online utbildning idag.

I den här utbildningen får du lära dig hur förhållningssättet LEAN kan appliceras inom vilken bransch som helst och i synnerhet hur du som arbetar med löneadministration kan förbättra arbetsmetoder, samarbete och kommunikation inom arbetslaget.

Relevanta nyckelord:Kostnadsreduktion, Arbetsmiljö, Arbetstid, Effektivitet, Förbättring, Kundvärde, Processkartläggning, Standardisering1

Uppdaterad/Granskad: 2022-10-06

Innehåll

  • Vad är LEAN?
  • Metoder och processer
  • Kommunikation inom arbetsgrupp
  • Att komma igång med förbättringsarbete
  • Standardiserat, gemensamt arbetssätt
  • Att förhöja kvaliteten i arbetsprocessen
  • Att engagera medarbetarna

Delmoment

1. Introduktion till kursen LEAN inom löneadministration

Utbildare Mikael Laweby presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar begreppet LEAN.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

2. Förändringsarbete

I delmomentet tar Mikael upp förändringsledning och attityder till förändring.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

3. Ordning

I delmomentet lyfter Mikael fram vikten av ordning på arbetsplatsen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

4. LEAN från verkligheten

I delmomentet visa Mikael exempel på LEAN från verkligheten.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

5. AnsvarProva!

I delmomentet tar Mikael upp frågor om ansvar och kompetenser.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

6. PDCA

I delmomentet går Mikael igenom PDCA-metoden.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

7. Kommunikation

I delmomentet delar Mikael med sig av kommunikationsråd.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

8. Tips

I delmomentet delar Mikael med sig av tips.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

9. Standardiserade arbetssätt

I delmomentet tar Mikael upp hur ni skapar gemensamma arbetssätt och vilka fördelar det medför.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LEAN inom löneadministration och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LEAN inom löneadministration måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LEAN inom löneadministration 661 1 1725

Kontakt