L och D framtidens HR

L och D framtidens HR

HR och personal | 40 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här kursen utforskar kritiska aspekter av Learning & Development i den moderna arbetsmiljön. Den tar upp övergången från reaktiv till proaktiv kompetensutveckling och betonar behovet av att anamma blandade lärandemetoder anpassade efter dagens snabba förändringar.

Kursen fokuserar även på vikten av att bygga en hybrid arbetsstyrka och utveckla en konsultativ och strategisk approach inom L&D.

En viktig del av utbildningen är att integrera lärande i den dagliga verksamheten och bygga en företagskultur som uppmuntrar delaktighet och tillåter misstag, vilket är avgörande för framgångsrik intern verksamhetsutveckling.

Publicerad: 2024-01-30

Innehåll

  • Reaktiv till proaktiv
  • Blandat lärande
  • Hantera distansarbete
  • Verksamhetsutveckling
  • Hybrid arbetsstyrka
  • Konsultativ approach
  • Strategisk förståelse
  • Projekt vs. processer
  • Lärande företagskultur

Delmoment

0. Introduktion till 'L&D framtidens HR'

Utbildaren Anders Lindh ger en kort introduktion till kursen. 

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

1. Vad är L&D?Prova!

I detta delmoment behandlas övergången till proaktiv kompetensutveckling, blandat lärande och integrering av lärande i vardagen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

2. Lärande och kompetens

I detta delmoment diskuteras betydelsen av ett proaktivt och konsultativt arbetssätt i kompetensutveckling, skapandet av en hybrid arbetsstyrka, och vikten av att integrera olika lärandemetoder och beteenden för att främja en lärande kultur i arbetslivet.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

3. Verksamhetsutveckling

I detta delmoment diskuteras vikten av intern verksamhetsutveckling, behovet av en konsultativ approach inom L&D, och betydelsen av att ha en övergripande förståelse för företagets strategi.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

4. Projekt och processer

I detta delmoment betonas vikten av att skilja mellan projekt och processer, integrera lärande i kärnverksamheten, samt bygga en lärokultur där delaktighet och tillåtande av misstag är centrala.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

5. Sammanfattning

Sammanfattning av kursen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen L och D framtidens HR och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen L och D framtidens HR måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
L och D framtidens HR 1133 1 1995

Kontakt