Krishantering och kriskommunikation

Krishantering och kriskommunikation

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | Kommunikation | 1 timme och 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förmåga att hantera kriser genom en utbildning i krishantering och kriskommunikation online. Upptäck viktig kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig att hantera kriser med säkerhet och självförtroende.

I utbildningen får du lära dig att hantera krissituationer, att förbereda och träna din organisation i krishantering och vad ni ska tänka på vid intern kommunikation på företaget och extern kommunikation med media och andra berörda parter.

Genom utbildningen får du ta del av verkliga exempel på fungerande och ickefungerande krishantering och kriskommunikation och får insikt i de psykologiska aspekterna kring krisens fyra faser och de åtta utvecklingsstegen i kristrappan.

Utbildningen rustar dig med nödvändiga förberedelser för att du ska kunna agera säkert i kriser, skapa goda medierelationer och hantera akuta situationer som olycksfall och dödsfall som kan inträffa i verksamheten samt ger råd kring hur du bör agera om hotelser riktas mot organisationen.

Relevanta nyckelord:Krisberedskap, Kommunikation, Mediehantering, Krispsykologi, Kriskommunikation, Krisplanering, Samhällsskydd, Riskanalys

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Att definiera en kris
  • Exempel på fungerande och ickefungerande krishantering och kriskommunikation
  • Orsaker till ökad kriskommunikation
  • Krisens fyra faser
  • Krisens utveckling och de åtta stegen i kristrappan
  • Att förbereda sig inför en kris
  • Att agera vid en kris
  • Att kommunicera internt och externt
  • Att hantera akuta situationer som olycksfall, dödsfall och hot

Delmoment

0. Introduktion till kursen Krishantering och kriskommunikation

Utbildare Hans Uhrus presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

1. Definition av kris

I delmomentet förklarar Hans vad som avses med en kris och vilka sorters kriser som finns.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

2. Exempel på krishantering och kriskommunikation del 1

I delmomentet ger Hans exempel på bra krishantering och några fall där kriskommunikationen inte nått hela vägen samt förklarar hur man hade kunnat hantera situationen istället.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

3. Exempel på krishantering och kriskommunikation del 2

I delmomentet ger Hans exempel på bra krishantering och några fall där kriskommunikationen inte fungerat samt förklarar hur man hade kunnat hantera situationen istället.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

4. Därför ökar kriskommunikationen

I delmomentet förklarar Hans hur det kommer sig att kriskommunikationen ökar.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

5. Krisens faserProva!

I delmomentet går Hans igenom vilka de fyra faserna är vid en kris.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

6. Krisens utveckling - kristrappan

I delmomentet går utbildaren igenom krisens utveckling och de åtta stegen i kristrappan.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

7. Så här ska du göra

I delmomentet lär Hans ut viktiga förberedelser och hur du bör agera när en kris inträffar.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

8. När människor drabbas akut

I delmomentet går Hans igenom vad du bör göra vid olycksfall, dödsfall och när arbetsplatsen mottar hot.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

9. Börja agera och kommunicera

I delmomentet förklarar Hans hur du kommunicerar och vad du behöver förmedla för att skapa trygghet.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

10. Ansvarig för kriskommunikationen

I delmomentet förklarar Hans vad du som är ansvarig för kriskommunikationen behöver göra.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

11. Så förbereder du dig

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av tips kring hur du förbereder dig och summerar kursen.

Utbildare: Hans Uhrus
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Krishantering och kriskommunikation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Krishantering och kriskommunikation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Krishantering och kriskommunikation 284 1 3020

Kontakt