Konkurrenskraftig produktion

Konkurrenskraftig produktion

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig viktiga koncept inom konkurrenskraftig produktion med vår online utbildning. Förbättra din verksamhet idag!

Varför är vissa företag mer konkurrenskraftiga? Hur styr du och jobbar för långsiktig konkurrenskraft? I utbildningen får du lära dig vad som skapar konkurrenskraftig produktion och hur du utvecklar det i ditt företag.

Relevanta nyckelord:Produktionsutveckling, Produktivitet, Lean Production, Kvalitetssäkring, Effektivitet, Produktionsplanering, Processförbättring, Standardisering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Tydliga mål är bra men inte allt...
 • Företagande och lönsamhet
 • Vad som påverkar lönsamheten
 • Prissättning
 • Kundkrav
 • Vad som skapar efterfrågade produkter och goda resultat
 • Processer
 • Kravparametrar för produktionsprocesser
 • Produktionsutveckling
 • Tre huvudprocesser
 • Produktionsanläggningens olika faser
 • Förutsättningar
 • Exempel på underlag
 • Superdynamiska parametrar
 • Optimering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konkurrenskraftig produktion

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. I extramaterialet finner du utbildarens PowerPoints.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

1. Bra mål är inte allt

I delmomentet går Ronny in på målstyrning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

2. Företagande och lönsamhet

I delmomentet ger Ronny en översiktlig bild av företagsekonomi.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

3. Prissättning av produkter del 1

I delmomentet går Ronny igenom två modeller för prissättning och hur marknaden har förändrats över tid.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

4. Prissättning av produkter del 2

I delmomentet förklarar Ronny mer om prissättning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

5. Kundkrav

I delmomentet berör Ronny vanligt förekommande kundkrav.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

6. Människor, processer och resultat del 1

I delmomentet förklarar Ronny sambandet mellan människor, processer och resultat.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

7. Människor, processer och resultat del 2Prova!

I delmomentet förtydligar Ronny modellen ytterligare.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

8. Kraven på en produktionsanläggning del 1

I delmomentet behandlar Ronny krav vid produktion.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

9. Kraven på en produktionsanläggning del 2

I delmomentet går Ronny igenom ytterligare krav.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

10. Kraven på en produktionsanläggning del 3

I delmomentet berör Ronny fler krav vid produktionen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

11. Produktionsutvecklingens huvudprocesser

I delmomentet går Ronny igenom hur du optimerar produktionen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

12. Produktionsanläggningens olika faser

I delmomentet förklarar Ronny de olika faserna inom produktionsanläggningen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

13. Produktionsutvecklande arbete

I delmomentet delar Ronny med sig av tips för produktionsutveckling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

14. Förbättringsarbete - Bristfälliga underlag

I delmomentet ger Ronny exempel på vad som händer om underlagen inte är bra.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

15. Förbättringsarbete - Goda underlag

I delmomentet tar Ronny upp vinsterna med att arbeta med goda underlag.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

16. Vad menas med konkurrenskraftig produktion?

I delmomentet förklarar Ronny vad konkurrenskraftig produktion innebär.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

17. Hur kan du jobba utifrån kraven?

I det avslutande delmomentet ger Ronny tips på hur du kan arbeta utifrån kundkraven.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konkurrenskraftig produktion och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konkurrenskraftig produktion måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konkurrenskraftig produktion 539 1 1830

Kontakt