Konflikthantering och beteendeförändring i skolan

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan

Skola och pedagogik | 2 timmar och 30 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig effektiva tekniker för att lösa konflikter i skolan med vår utbildning online. Förbättra elevernas beteende och lärande idag!

Utbildningen Konflikthantering och beteendeförändring i skolan riktar sig främst till skolpersonal, men exemplen och metoderna kan även appliceras i andra situationer och användas för konflikthantering i såväl privata som yrkesmässiga relationer. Genom utbildningen får du ta del av effektiva metoder inom kommunikation, pedagogik och ledarskap och lära dig konflikthantering, medling och beredskap inför hot, kriser och väpnat våld.

I utbildningen får du lära dig vad konflikter egentligen handlar om och hur de kan ta sig uttryck, om ansvarstagande och icke-ansvarstagande bemötande i feedbacktrappan, om för- och nackdelar med olika konfliktstilar, hur hjärnan fungerar vid konflikter och vad du kan göra för att kommunicera och åstadkomma beteendeförändringar.

Ta gärna del av utbildningarna Ledarskap i skolan och i klassrummet och Framgångsrika undervisningsstrategier, om du vill förbättra dina relationer med skolpersonal, elever och föräldrar, utbildningarna Hot och våld - Grundkurs och Förhandling i krissituationer, om du önskar förbereda dig ytterligare avseende hantering av våldsamma konflikter samt utbildningarna Krishantering och kriskommunikation och Kommunikation - Så når du ut i media om du behöver träna dig i intern och extern kriskommunikation.

Relevanta nyckelord:Konflikthantering, Pedagogik, Skolledarskap, Beteendevetenskap, Elevpsykologi, Klassrumsledarskap, Konfliktlösning, Föräldraskap

Publicerad: 2018-07-24

Innehåll

 • Vad handlar konflikter om?
 • Öppna och dolda konflikter
 • Människohjärnan, reptilhjärnan och känslohjärnan
 • Hjärnans konfliktreaktioner
 • Att förflytta konflikten från reptilhjärnan till människohjärnan
 • Kommunikationskanaler
 • Spegelneuroner, affektsmitta och lågaffektivt bemötande
 • Förhållningssätt och giraffspråket
 • Feedbacktrappan - ansvarstagande och icke-ansvarstagande konflikthantering
 • Försvarsreaktioner
 • När är de fem konfliktstilarna effektiva och ineffektiva?
 • Skapa ett gemensamt system
 • Relationskapital och relationsskuld
 • Konflikttriangeln ABC
 • Metod för att medla vid konflikter
 • Hantera hotfulla situationer
 • Skolverkets råd kring mental förberedelse och handlingsplan vid väpnat våld i skolan
 • Krishantering och krisreaktioner
 • Reflektions- och diskussionsfrågor

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konflikthantering i skolan

Utbildare Stefan Hertz presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

1. Konflikthantering i skolan

I delmomentet går Stefan igenom stegen i konflikttrappan, olika konflikttyper och skillnaden mellan dolda och öppna konflikter.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

2. Vad händer i hjärnan?

I delmomentet förklarar Stefan hur hjärnan fungerar vid konflikter.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

3. Kommunikationskanaler

I delmomentet berör Stefan olika kommunikationskanaler.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

4. Första intrycketProva!

I delmomentet förklarar Stefan hur olika delar av hjärnan läser av andra människor.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

5. Från reptilhjärnan till människohjärnan

I delmomentet delar Stefan med sig av effektiva metoder för att förflytta konflikten från reptilhjärnan till människohjärnan.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

6. Reflektion

I delmomentet delar Stefan med sig av två reflektionsfrågor.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

7. Tre förhållningssätt

I delmomentet tar Stefan upp tre förhållningssätt och förklarar hur de skiljer sig åt.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

8. Din egen verktygslåda

I delmomentet tar Stefan upp olika drivkrafter och vilka faktorer som påverkar våra konflikthanteringsstrategier.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

9. Feedbacktrappan

I delmomentet går Stefan igenom feedbacktrappan och hur den kan delas upp i ansvarstagande och icke-ansvarstagande konflikthantering.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

10. Arbeta med dina försvarsreaktioner

I delmomentet delar Stefan med sig av råd kring hur du kan arbeta med dina försvarsreaktioner.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

11. Konfliktstilar

I delmomentet tar Stefan upp för- och nackdelar med de fem konfliktstilarna.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

12. Skapa ett gemensamt system

I delmomentet lyfter Stefan fram vikten av att skapa och följa ett gemensamt system och förklarar vilka konsekvenserna blir om någon bryr mot det.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

13. Två huvudgrupper av elever i klassen

I delmomentet lyfter Stefan fram två huvudgrupper av elever i klassrummet.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

14. Hjälpmedel för beteendeförändringar

I delmomentet ger Stefan råd kring att åstadkomma beteendeförändringar.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

15. Skaffa plus i relationskapital

I delmomentet delar Stefan med sig av tips för att öka relationskapitalet.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

16. Konflikternas ABC

I delmomentet förklarar Stefan hur konflikttriangeln fungerar.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

17. Håll dig till fakta

I delmomentet förklarar Stefan hur du kan hantera konflikter effektivt genom att hålla dig till fakta.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

18. Tips vid hotfulla situationer

I delmomentet ger Stefan tips på hur du kan hantera hotfulla situationer.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

19. Affektsmitta och lågaffektivt bemötande

I delmomentet förklarar Stefan hur affektsmitta fungerar och hur du kan använda dig av lågaffektivt bemötande.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

20. Giraffspråket

I delmomentet förklarar Stefan hur giraffspråket fungerar och hur det skapar samförstånd.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

21. Medling

I delmomentet tar Stefan upp en konstruktiv metod för att medla vid konflikter.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

22. Väpnat våld i skolan

I delmomentet berör Stefan vad du kan göra om konflikter eskalerar till väpnat våld. Under extramaterialet finner du en PDF med Skolverkets råd.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

23. Inrymning, utrymning och utestängning

I delmomentet delar Stefan med sig av strategier att ta till vid pågående väpnat våld.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

24. Skolledningens krishantering

I delmomentet delar Stefan med sig av råd kring krishantering för skolledningen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

25. Processerna efter händelsen

I delmomentet berör Stefan krisreaktioner.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

26. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konflikthantering och beteendeförändring i skolan och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konflikthantering och beteendeförändring i skolan måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konflikthantering och beteendeförändring i skolan 643 1 1505

Kontakt