Kompetensinventering

Kompetensinventering

Arbetsmarknad | 15 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om Kompetensinventering i vår utbildning online! Förbättra dina färdigheter och få en konkurrensfördel i din bransch. Börja idag.

I den här kursen får du möjlighet att inventera vilka kunskaper, erfarenheter och kompetenser som du besitter.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Relevanta nyckelord:Kompetensutveckling, Personalutveckling, Kompetensanalys, Kompetenskartläggning, Rekrytering, Jobbanalyser, Kompetensförsörjning, Arbetsmarknadsutbildning

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Kompetensinventering
  • Digitalisering
  • Kunskaper i flera former
  • Erfarenheter
  • Utvärdera kompetens

Delmoment

1. Introduktion till Kompetensinventering

I delmomentet introducerar Jenny området om kompetensinventering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

2. Digitalisering

I delmomentet berör Jenny digitalisering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

3. Kunskaper kan komma i flera formerProva!

I delmomentet tar Jenny upp vikten av olika sorters kunskaper. Under kursmaterial finner du en övning i kunskapsinventering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

4. Erfarenheter - Vad har du för erfarenheter med dig?

I delmomentet berör Jenny kunskapsområdet erfarenheter. Under kursmaterial finner du en övning i att inventera dina erfarenheter.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

5. Utvärdera din kompetens

I delmomentet förklarar Jenny hur du kan utvärdera din kompetens. Under kursmaterial finner du en kompetensinventering samt utvärdering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

6. Sammanfattning av kompetensinventering

I delmomentet summerar Jenny området om kompetensinventering.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kompetensinventering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kompetensinventering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kompetensinventering 1038 1 260

Kontakt