Kollegialt lärande och samarbete

Kollegialt lärande och samarbete

Skola och pedagogik | 49 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om de många fördelarna med kollegialt samarbete och lärande i en bekväm och flexibel online utbildning. Börja lära dig idag!

Detta är onlineversionen av John Steinbergs klassiska utbildning Jag hjälper dig, du hjälper mig. Utbildningen vänder sig till skolledare, lärare, arbetslagsledare, specialpedagoger, VFU-handledare och andra som agerar som coacher, handledare och mentorer. Utbildningen fokuserar även på kollegial handledning, där pedagoger co-coachar varandra och eleverna och därmed passar utbildningen för hela kollegiet.

I utbildningen berörs vad personalen ska titta på vid besök på varandras lektioner och hur pedagogerna kan coachas efteråt, för att avdramatisera besök, samtal och coachning.

Relevanta nyckelord:Kollegialt samarbete, Pedagogik, Utbildning, Kunskapsdelning, Reflektion, Feedback, Kompetensutveckling, L

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Co-coaching i kollegiet
  • Vad bra coacher gör
  • Metoder för att besöka varandras lektioner och ge coaching på varandras undervisning
  • Att ge varandra respektfull uppföljning
  • Att stötta varandras utveckling

Delmoment

1. Introduktion till kursen Jag hjälper dig, du hjälper mig

Utbildare John Steinberg presenterar kursens innehåll, upplägg och syfte.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

2. Co-coaching

I delmomentet går John in på hur ni tillsammans skapar en skolstruktur där det är givet att hjälpa varandra.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

3. Vad bra coacher görProva!

I delmomentet tar John upp exempel på vad bra coacher gör.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

4. Alternativ 1-3 för besök till varandra

I delmomentet ger John exempel på hur ni som lärare kan besöka varandras lektioner och coacha varandra i undervisningen.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

5. Alternativ 4-6 för besök till varandra

I delmomentet ger John exempel på hur ni som lärare kan besöka varandras lektioner och coacha varandra i undervisningen.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

6. Vill varandra väl

I det avslutande delmomentet berör John uppföljning.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kollegialt lärande och samarbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kollegialt lärande och samarbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kollegialt lärande och samarbete 640 1 1250

Kontakt