IT-säkerhet för medarbetare

IT-säkerhet för medarbetare

Arbetsmiljö och säkerhet | Data och IT | 1 timme och 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grunderna i IT-säkerhet för medarbetare med vår online utbildning. Förbättra din kunskap och skydda företagets information nu.

I denna grundläggande och omfattande utbildning får du lära dig att utveckla ett sunt risktänkande avseende IT-säkerhet för dig som medarbetare. Utbildningen går igenom hot och tillvägagångssätt och lär dig att identifiera olika sorters attacker.

Du får insikt om vad företaget och dess medarbetare har som andra kan vilja komma över, hur du skapar säkra lösenord och använder tvåfaktorsautentisering samt hur du skyddar datorn, mobilen eller surfplattan vid användande av molntjänster, applikationer och sociala medier.

Relevanta nyckelord:IT-säkerhet, Dataskydd, Säkerhetsmedvetande, Användarbehörigheter, Säkerhetspolicy, Incidenthantering, Säkerhetskultur, E-posthantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

 • Vad är IT-säkerhet?
 • Våra motståndare
 • Ditt värde
 • Organisationens värde
 • Olika typer av attacker
 • Botnet
 • Ransomware
 • Social engineering
 • Vad är phishing?
 • Medarbetarnas identiteter
 • Uppdatera datorerna
 • Ett säkert lösenord
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Molntjänster
 • Sociala medier
 • Filterbubblor
 • Smartphones och tablets
 • Hur märker företaget en attack?
 • Skydda företaget mot ransomware
 • Backup - Hur ska företaget jobba?
 • Jobba på distans

Delmoment

0. Introduktion till kursen IT-säkerhet för medarbetare

Utbildare Jesper Kråkhede presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

1. Vad är IT-säkerhet?

I delmomentet förklarar Jesper vad IT-säkerhet är.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

2. Våra motståndare

I delmomentet förklarar Jesper vilka motståndarna är.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

3. Ditt värde

I delmomentet förklarar Jesper vad du har av värde.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

4. Organisationens värde

I delmomentet tar Jesper upp vad organisationen har av värde.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

5. Olika typer av attacker

I delmomentet går Jesper igenom olika typer av attacker.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

6. Botnet

I delmomentet tar Jesper upp botnet.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

7. Ransomware

I delmomentet berör Jesper ransomware.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

8. Social engineering

I delmomentet tar Jesper upp social engineering.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

9. Vad är phishing?

I delmomentet förklarar Jesper vad phishing är.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

10. Dina identiteter

I delmomentet berör Jesper dina identiteter.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

11. Uppdatera datorn

I delmomentet tar Jesper upp hur du uppdaterar datorn.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

12. Ett säkert lösenord

I delmomentet förklarar Jesper hur du skapar ett säkert lösenord.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

13. TvåfaktorsautentiseringProva!

I delmomentet förklarar Jesper hur du använder tvåfaktorsautentisering.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

14. Molntjänster

I delmomentet förklarar Jesper hur molntjänster fungerar.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

15. Sociala medier

I delmomentet berör Jesper sociala medier.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

16. Filterbubblor

I delmomentet förklarar Jesper vad filterbubblor är.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

17. Smartphones och tablets

I delmomentet tar Jesper upp smartphones och tablets.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

18. Hur märker du en attack?

I delmomentet förklarar Jesper hur du kan märka en attack.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

19. Skydda dig mot ransomware

I delmomentet förklarar Jesper hur du kan skydda dig mot ransomware.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

20. Backup - Hur ska du jobba?

I delmomentet lär du dig om vad säkerhetskopia är och hur du ska tänka kring denna.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

21. Jobba på distans

I delmomentet berör Jesper distansarbete.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

22. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen IT-säkerhet för medarbetare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen IT-säkerhet för medarbetare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
IT-säkerhet för medarbetare 932 1 1830

Kontakt