Grundläggande arbetsrätt

Grundläggande arbetsrätt

Arbetsmarknad | 22 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om grundläggande arbetsrätt med vår online utbildning! Du får en grundlig förståelse för rätten på arbetsplatsen och en praktisk kunskap som du kan använda i din karriär. Börja idag!

I den här kursen får du möjlighet att tillägna dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-2-rusta-for-arbetsmarknaden

Relevanta nyckelord:Arbetsmiljö, Anställningsavtal, Lönefrågor, Arbetstidslagar, Diskrimineringslagen, Semesterregler, Arbetsskydd, Fackföreningar

Publicerad: 2022-12-07

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetstidslagen
 • Diskrimineringslagen
 • Förtroendemannalagen
 • Föräldraledighetslagen
 • LAS
 • Lagen om offentlig anställning
 • Medbestämmandelagen
 • Främjandelagen
 • Semesterlagen
 • Studieledighetslagen
 • Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Delmoment

1. Introduktion till Grundläggande arbetsrätt

I delmomentet introducerar Arvid området om arbetsrätt.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

2. Arbetsmiljölagen

I delmomentet går Arvid igenom Arbetsmiljölagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

3. Arbetstidslagen

I delmomentet går Arvid igenom Arbetstidslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

4. Diskrimineringslagen

I delmomentet går Arvid igenom Diskrimineringslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

5. Förtroendemannalagen

I delmomentet går Arvid igenom Förtroendemannalagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

6. Föräldraledighetslagen

I delmomentet går Arvid igenom Föräldraledighetslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

7. LAS

I delmomentet går Arvid igenom LAS.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

8. Lagen om offentlig anställning

I delmomentet går Arvid igenom LOA.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

9. Medbestämmandelagen

I delmomentet går Arvid igenom MBL.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

10. Främjandelagen

I delmomentet går Arvid igenom Främjandelagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

11. Semesterlagen

I delmomentet går Arvid igenom Semesterlagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

12. Studieledighetslagen

I delmomentet går Arvid igenom Studieledighetslagen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

13. Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

I delmomentet förklarar Arvid hur du kan få rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

14. Sammanfattning av området om lagar och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om lagar. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grundläggande arbetsrätt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grundläggande arbetsrätt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grundläggande arbetsrätt 1052 1 325

Kontakt