Google Kalkylark - Grundkurs

Google Kalkylark - Grundkurs

Data och IT | 1 timme och 14 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt du behöver veta om Google Kalkylark med vår grundkurs i utbildning online. Förbättra dina färdigheter och bli mer effektiv idag!

Oavsett om du är småföretagare, privatperson, lärare, entreprenör, kommunikatör eller något annat erbjuder Google en mängd digitala kommunikationsmöjligheter och samarbetsytor. I Google Kalkylark - Grundkurs får du lära dig grunderna i Googles kalkylprogram, bland annat hur du skapar konto på Google, startar och sparar kalkylark, formaterar, använder formler och funktioner samt hur diagram kan visualisera data.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller molntjänsten.

Relevanta nyckelord:Kalkylblad, Formler och funktioner, Formatering, Infogning av bilder och diagram, Datavisualisering, Versionshantering, Delning av kalkylblad, Molntjänster

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Skapa konto på Google
  • Starta Google Kalkylark
  • Navigera i Google Kalkylark
  • Skriv in och formatera
  • Cellreferens och enkel beräkning
  • Vanliga funktioner

Delmoment

0. Introduktion till kursen Google Kalkylark - Grundkurs

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

1. Skapa konto på Google

I delmomentet visar Peter hur du skapar konto på Google.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

2. Starta Google Kalkylark

I delmomentet visar Peter hur du startar Google Kalkylark.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

3. Navigera runt i Google Kalkylark

I delmomentet visar Peter hur du kan navigera i Google Kalkylark.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

4. Skriv in och formatera

I delmomentet tar Peter upp formateringar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

5. Cellreferens och enkel beräkning

I delmomentet tar Peter upp cellreferens och enkel beräkning.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

6. Vanliga funktioner

I delmomentet tar Peter upp några vanliga funktioner.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

7. Fyllningar effektiviserar arbetet

I delmomentet visar Peter hur fyllningar effektiviserar arbetet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

8. DiagramProva!

I delmomentet går Peter igenom diagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

9. Relativ och absolut referens

I delmomentet förklarar Peter relativ och absolut referens.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

10. Sortering och filtrering

I delmomentet går Peter igenom sortering och filtrering.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

11. En myriad av funktioner

I delmomentet går Peter igenom en myriad av funktioner.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

12. Funktionen sammanfoga

I delmomentet visar Peter funktionen sammanfoga.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

13. Funktionen OM

I delmomentet går Peter igenom funktionen OM.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

14. Funktionen Summa OM

I delmomentet går Peter igenom Summa OM.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

15. Funktionen Antal OM

I delmomentet går Peter igenom funktionen Antal OM.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

16. Funktionen Leta rad

I delmomentet går Peter igenom funktionen Leta rad.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

17. Dela och samarbeta online

I delmomentet visar Peter hur du kan dela och samarbeta online.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

18. Kopiera, flytta eller ta bort ditt Google Kalkylark

I delmomentet visar Peter hur du kopierar, flyttar eller tar bort ditt Google Kalkylark.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

19. Tillägg i Google Kalkylark

I delmomentet visar Peter tillägg i Google Kalkylark.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

20. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 14 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Google Kalkylark - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Google Kalkylark - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Google Kalkylark - Grundkurs 758 1 1400

Kontakt