Google Classroom för lärare

Google Classroom för lärare

Data och IT | Skola och pedagogik | 53 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Upptäck hur du kan förbättra din undervisning med hjälp av Google Classroom för lärare. Lär dig om dess många funktioner och fördelar idag!

Utbildningen riktar sig till lärare och passar både nya användare av Google Classroom och erfarna användare som önskar repetera. Genom utbildningen får du lära dig hur du bygger upp kurser, lägger till material samt hur du kommunicerar och skickar feedback till eleverna.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller programvaran.

Relevanta nyckelord: Digital undervisning, Pedagogisk teknologi, Lärplattformar, Kursadministration, Kursinnehåll, Kommunikation, Uppgiftshantering, Bedömning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Att logga in och navigera i Google Classroom
 • Att skapa kursrum
 • Att ändra temabild och skriva i flödet
 • Att bjuda in lärare och elever
 • Att kommunicera med eleverna
 • Att skapa material och uppgifter
 • Att hitta uppgifter
 • Att lämna in arbete och få feedback
 • Granskaren, bedömning och elevöversikt
 • Videomöte via Google Meet
 • Att återanvända och dölja inlägg
 • Att kopiera kursrum
 • Att ordna och ta bort kursrum

Delmoment

0. Introduktion till kursen Google Classroom för lärare

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

1. Logga in och hitta rätt

I delmomentet visar Peter hur du loggar in och hittar rätt.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

2. Skapa ett nytt kursrum, ändra temabild och skriva i flödet

I delmomentet visar Peter hur du skapar ett kursrum, ändrar temabild och skriver i flödet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

3. Bjuda in lärare och elever i kursrummetProva!

I delmomentet visar Peter hur du bjuder in lärare och elever i kursrummet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

4. Kommunicera med dina elever

I delmomentet visar Peter hur du kommunicerar med dina elever.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

5. Skapa material

I delmomentet visar Peter hur du skapar material.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

6. Skapa uppgift

I delmomentet visar Peter hur du skapar uppgifter.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

7. Så hittar eleven sina uppgifter

I delmomentet visar Peter hur eleven hittar sina uppgifter.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

8. Exempel på hur eleven kan lämna in sitt arbete

I delmomentet visar Peter hur eleven kan lämna in sitt arbete.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

9. Exempel på hur du kan skicka feedback till eleven

I delmomentet visar Peter hur du kan skicka feedback till eleven.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

10. Granskaren, bedömning och elevöversikt

I delmomentet visar Peter granskaren, bedömning och elevöversikt.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

11. Skapa ett Google Meet för klassen

I delmomentet visar Peter hur du skapar ett Google Meet för klassen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

12. Återanvända och dölja inlägg från flödet

I delmomentet visar Peter hur du återanvänder och döljer inlägg från flödet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

13. Kopiera ett kursrum

I delmomentet visar Peter hur du kopierar ett kursrum.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

14. Ordna och ta bort kursrum

I delmomentet visar Peter hur du ordnar och tar bort kursrum.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Google Classroom för lärare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Google Classroom för lärare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Google Classroom för lärare 745 1 1400

Kontakt