Framgångsrika kundmöten

Framgångsrika kundmöten

Kommunikation | Sälj och marknad | 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa metoderna för att uppnå framgångsrika kundmöten genom vår online utbildning. Gör dina kundmöten mer effektiva och givande för både dig och dina kunder. Kom igång redan idag!

Framgångsrika kundmöten är en utbildning för dig som vill utvecklas i dina kundkontakter. Utbildningen ger ökad medvetenhet kring samtalsprocessen och det intryck som du skapar hos kunden och hur du kan gå tillväga för att matcha kunden. Du får lära dig om kundvärde, olika nivåer av lyssnande och att ställa öppna, slutna, taktiska och strategiska frågor. Utbildningen tar även upp beslutsstilar och hur du kan anpassa dina avslutstekniker efter kunden för att nå en överenskommelse.

Relevanta nyckelord: Kundrelationer, Kunderfarenhet, Kundlojalitet, Kundvård, Kundedukation, Kundsegmentering, Kundförståelse, Kundnytta

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Samtalsprocessen
  • Det första intrycket
  • Matchning och spegling
  • Nivåer av lyssnande
  • Konsten att ställa rätt frågor
  • Att sälja kundvärde
  • Beslutsstilar och avslutstekniker
  • Kroppsspråk

Delmoment

0. Introduktion till kursen Framgångsrika kundmöten

Utbildare Antoni Lacinai presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

1. Förstå samtalsprocessen

I delmomentet förklarar Antoni hur samtalsprocessen går till.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

2. Första intrycket vararProva!

I delmomentet tar Antoni upp vikten av det första intrycket.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

3. Matcha och spegla

I delmomentet går Antoni in på hur du kan göra för att skapa en bra känsla mellan dig och kunden.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

4. Lyssna

I delmomentet tar Antoni upp olika nivåer av lyssnande.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

5. Ställ rätt frågor

I delmomentet går Antoni igenom olika frågetekniker.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

6. Sälj värdet och nyttan

I delmomentet går Antoni igenom kundvärde och kundnytta.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

7. Skapa ett kundåtagande

I delmomentet går Antoni igenom beslutsstilar och avslutstekniker.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Antoni kursen.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

9. Bonusdel: Om kroppsspråk

Antoni bjuder på en bonusdel som tar upp kroppsspråk vid försäljning.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Framgångsrika kundmöten och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Framgångsrika kundmöten måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Framgångsrika kundmöten 475 1 1830

Kontakt