Förhandlingsprocessen kopplad till medbestämmandelagen (MBL)

Förhandlingsprocessen kopplad till medbestämmandelagen (MBL)

HR och personal | 27 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs ger en grundlig beskrivning av förhandlingsprocesser inom arbetsmarknadsområdet, med fokus på Medbestämmandelagen (MBL). Du kommer att få kunskap om olika typer av förhandlingar, deras syften och hur de genomförs i praktiken. Kursen betonar vikten av god förhandlingssed, effektiv kommunikation och rättssäkra processer som är avgörande för att upprätthålla goda relationer och undvika framtida konflikter.

Du kommer att lära dig att förbereda dig inför förhandlingar, hantera dokumentationen korrekt  och tillämpa principer för god förhandlingssed för att nå framgångsrika överenskommelser.

Kursen är viktig för alla som är involverade i arbetsrättsliga förhandlingar, oavsett om du är arbetsgivare, HR-specialist, facklig representant eller juridisk rådgivare. Att förstå grunderna i MBL och förhandlingsprocessen är avgörande för att skydda dina rättigheter och intressen samt för att främja en positiv och produktiv arbetsplats.

Publicerad: 2024-02-28

 

Innehåll

  • Förhandlingsprocess
  • Medbestämmandelagen (MBL)
  • Arbetsrätt
  • God förhandlingssed
  • Dokumentation
  • Arbetsmarknadsförhandlingar
  • Kommunikationsstrategier

Delmoment

0. Introduktion till 'Förhandlingsprocessen kopplat till medbestämmandelagen (MBL)'

Utbildare Maria Olofsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

1. Olika typer av förhandlingar inom arbetsmarknadsområdetProva!

I detta delmoment diskuteras olika typer av förhandlingar inom arbetsmarknadsområdet, inklusive medbestämmandeförhandlingar, tvisteförhandlingar, intresseförhandlingar och avtalsförhandlingar, samt deras syften och tillämpningsområden.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

2. MBL - förhandlingsrätt

I detta delmoment behandlas MBL:s förhandlingsrätt, som är en grundsten i svensk arbetsrätt, inklusive förhandlings- och informationsrätt samt vikten att förhandla enligt MBL:s riktlinjer.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

3. MBL - rätt till information

I detta delmoment går vi igenom rätt till information, där det framhålls hur viktigt det är att hålla den fackliga parten informerad om verksamhetens utveckling och att tillhandahålla nödvändiga handlingar och information.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

4. De vanligaste förekommande MBL förhandlingar

I detta delmoment går vi igenom de mest vanliga förekommande MBL-förhandlingarna som rör verksamhetsförändringar och betonar informationsplikten och att samverka för att bibehålla goda relationer med medarbetare och fackliga parter.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

5. Dokumentation

I detta delmoment betonas vikten av dokumentation under förhandlingsprocessen, hur man protokollför händelser under processens gång vilket kan bli avgörande för att undvika framtida meningsskiljaktigheter.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

6. God förhandlingssed

I detta delmoment diskuteras principer för god förhandlingssed, inklusive vikten av samförstånd, respekt, öppenhet och ärlighet i förhandlingsprocessen, samt att verka för en effektiv och respektfull dialog under processens gång.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

7. Förberedelse och tips inför en förhandling

I detta delmoment ges tips på förberedelse inför en förhandling, där strategier för att sätta mål, förstå motpartens behov och skapa en konstruktiv förhandlingsmiljö presenteras.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

8. Hur du lyckas med en förhandling

I detta delmoment beskrivs hur man lyckas med en förhandling. Genom noggrann förberedelse, tydliga mål och att upprätthålla en god förhandlingssed för att minimera konflikter kan man nå önskade resultat.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

9. Sammanfattning

Sammanfattning av kursen.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 27 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förhandlingsprocessen kopplad till medbestämmandelagen (MBL) och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förhandlingsprocessen kopplad till medbestämmandelagen (MBL) måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förhandlingsprocessen kopplad till medbestämmandelagen (MBL) 1140 1 1500

Kontakt