Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar

Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar

Vård och omsorg | 1 timme och 12 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina manuella förflyttningar med vår utbildning online. Lär dig grunderna och bli expert på förflyttningsteknik idag.

Utbildningen riktar sig till personal som i sitt dagliga arbete möter personer som behöver hjälp med olika former av förflyttningar. Den vänder sig både till dig som är ny i arbetet och dig som behöver repetition och fördjupad kunskap inom området. Du får lära dig grundläggande ergonomiska principer och hur du genom att använda dig av naturliga rörelsemönster kan genomföra förflyttningar på ett säkert och effektivt sätt.

Förflyttningsmoment som gås igenom under kursen är att resa sig och sätta sig, komma längre bak i stol, vända sig i säng, att resa sig från liggande ställning, att lägga sig samt komma högre upp i säng.

Under utbildningen varvas teori med praktiska moment och konkreta tips för vardagsarbetet. Gå gärna utbildningen med dina kollegor och öva tillsammans, då de praktiska övningarna är en mycket viktig del av inlärningen. Under kursmaterialet i dokumentet Summering finner du instruktioner för att kunna öva på de förflytningsmoment som tas upp.

Relevanta nyckelord: Förflyttningsteknik, Sjukgymnastik, Arbetsmiljö, Ryggskador, Belastningsskador, Arbetsställningar, Fysisk hälsa, Förebyggande åtgärder

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Planera förflyttning
  • Naturligt rörelsemönster
  • God kommunikation
  • Säkerhet vid förflyttningar
  • Resa sig och sätta sig
  • Längre bak i stol
  • Komma högre upp i säng
  • Vända sig i säng
  • Sätta sig och lägga sig
  • Hjälpmedel vid manuella förflyttningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningarProva!

Utbildarna Sofia Biderholt och Anna Skaring presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

1. Kommunikation

I delmomentet berör Anna och Sofia vikten av kommunikation vid förflyttningar.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

2. Naturligt rörelsemönster

I delmomentet visar Sofia och Anna hur naturligt rörelsemönster underlättar förflyttningarna.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

3. Resa sig och sätta sig

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du kan hjälpa någon att resa sig och att sätta sig.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

4. Resa sig och sätta sig - förflyttning med bälte

I delmomentet visar Sofia och Anna hur du hjälper någon att resa sig och sätta sig med ett bälte.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

5. Längre bak i stol

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du hjälper någon att sätta sig längre bak i en stol.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

6. Förflyttningar i säng

I delmomentet visar Sofia och Anna hur du hjälper någon med förflyttning i säng.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

7. Komma högre upp i säng

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du hjälper någon att flytta högre upp i sängen.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

8. Vända sig i säng

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du hjälper någon att vända sig i sängen.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

9. Sätta sig och lägga sig i sängen

I delmomentet visar Sofia och Anna hur du hjälper någon att sätta sig och att lägga sig i sängen.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen. Under kursmaterial i dokumentet Summering finner du instruktioner för hur du ska öva praktiskt under och efter kursen. Det är mycket viktigt att träna på det som du har lärt dig för att kunna använda dig av kunskaperna i ditt arbete.

 

Via länken finner du Vårdhandboken https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/oversikt/

Kontakta den hjälpmedelscentral som finns i din region för information och riktlinjer samt din arbetsgivare kring de rutiner som gäller på din arbetsplats.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar 881 1 1725

Kontakt