Excel - Grundkurs

Excel - Grundkurs

Data och IT | 1 timme och 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna grundkurs i Excel täcker alla nödvändiga aspekter för att komma igång med programmet. Den inleds med en introduktion till Excel, där vi går genom gränssnittet, användning av celler som referenser, hantering av dubbletter och andra grundläggande verktyg. Sedan övergår vi till cellhantering, vilket innebär att kopiera, ändra, sammanfoga och strukturera celler.

Kursen inkluderar även svar på vanliga frågor, till exempel hur man skapar dropdown-listor och hur man använder tabeller inuti Excel, samt effektiva metoder för att analysera Excel-ark. Du kommer även att få lära dig att hämta värden från celler i andra flikar eller filer. Vi avslutar kursen med ett avsnitt om att skapa attraktiva grafer, kompletterat med ett bonuskapitel som innehåller ett urval av förinställda grafer för ditt framtida användande.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Grundläggande Excel-funktioner och formatering
 • Beräkningar och cellreferenser
 • Hantering av grafiska objekt
 • Hantering av dubbletter och unika värden
 • Manipulering och arrangemang av celler
 • Flytt av celler och konvertering av formler till värden
 • Sammanslagning och separation av celler
 • Gruppering av celler för organisation
 • Skapande av drop down-menyer och snabbanalys
 • Skapande och anpassning av grafer och tabeller
 • Effektiva och ärliga diagramprinciper
 • Experiment och fortsatt lärande

Delmoment

0. Introduktion till kursen Excel - Grundkurs

David Stavegård presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial så kan du ladda ner övningsfiler som tillhör kursen.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

1. Lektion 1 - Excels knappar och gränssnittProva!

I det här delmomentet kommer vi att titta närmare på knapparna för att kopiera och klistra in data, samt lära oss om funktionen för transponering. Vi kommer också att utforska andra användbara verktyg och inställningar, inklusive formatering, skydd av celler och blad, samt olika visningsalternativ.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

2. Lektion 1 - Celler, referenser och lite enkel matematik

I detta delmoment lär du dig hur du anpassar cellbredden i Excel, använder cellreferenser och utför beräkningar som summering och medelvärde.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

3. Lektion 1 - Dolda knappar - Grundkurs i Excel

I detta delmoment lär du dig hur du använder markeringsfönstret i Excel, Word och PowerPoint för att visa och hantera grafiska objekt, såsom diagram och textboxar, som ligger ovanpå innehållet i programmen.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

4. Lektion 1 - Dubbletter i Excel

I detta delmoment går vi igenom olika sätt att hantera och ta bort dubbletter i Excel. Vi utforskar funktionen "Ta bort dubblett" och möjligheten att använda "Unik" för att filtrera och behålla unika värden. Dessutom lär vi oss hur man kan summera specifika värden baserat på dubbletter.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

5. Lektion 2 - Rader blir kolumnen

I detta delmoment lär vi oss några smarta knep för att manipulera och arrangera celler i Excel. Vi fokuserar på att omvandla rader till kolumner genom att använda funktionen "Transponera". Vi utforskar också andra alternativ i "Klistra in special" för att anpassa innehållet i cellerna.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

6. Lektion 2 - Flytta celler i en lista

I detta delmoment lär du dig olika sätt att flytta celler i Excel och konvertera formler till värden. Du får även tips om att använda specialfunktioner för att kopiera och infoga med olika alternativ.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

7. Lektion 2 - Slå ihop och slå isär celler

I detta delmoment lär du dig hur man sammanfogar och delar celler i Excel, de utmaningar som kan uppstå, och en modern teknik för att centrera text över flera celler utan att faktiskt sammanfoga dem.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

8. Lektion 2 - Gruppera celler

I detta delmoment lär du dig hur du kan använda funktionen för att gruppera celler i Excel för att organisera och dölja data. Genom att gruppera rader kan du skapa en mer överskådlig och flexibel arbetsbok.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

9. Lektion 3 - Vi gör en dropdown-meny

I detta delmoment lär du dig att skapa en dropdown-meny där användaren kan välja från fördefinierade alternativ. Det ger en begränsning av vad användaren kan mata in och är användbart för att skapa strukturerade formulär eller listor.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

10. Lektion 3 - Analysera ditt ark supersnabbt

I detta delmoment introduceras snabbanalys, en funktion i Excel som ger snabba och visuella förslag för dataanalys. Genom att markera ett område får du tillgång till olika analysalternativ som staplar, färgskalor, ikoner och diagram. Funktionen underlättar snabb visuell insikt och ger förslag på summeringar, medelvärden, antal och procentberäkningar utan att behöva ändra data.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

11. Lektion 3 - Varför är det så himla bra att formatera som tabell

I detta delmoment introduceras användningen av tabeller i Excel. En tabell i Excel är en särskild typ av datastruktur som erbjuder unika egenskaper och fördelar. Genom att skapa en tabell kan du ge den ett namn, använda filterknappar och sorteringsfunktioner, och dra nytta av automatiska format- och summeringsalternativ. Tabeller underlättar även hantering av data och ger en mer strukturerad och läsbar presentation.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

12. Lektion 3 - Mellan flikar, mellan filer

I detta delmoment lär vi oss hur man hämtar data från olika filer eller flikar i Excel. Genom att använda funktionen "Klistra in länk" kan vi skapa en länk mellan celler i olika platser och säkerställa att uppdateringar återspeglas korrekt.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

13. Lektion 4 - Vi jobbar med stapeldiagram och linjediagram

I detta delmoment lär vi oss hur man skapar och anpassar grafer i Excel för att tydligt visa data. Vi utforskar funktioner som att lägga till dataetiketter, ändra diagramtyp, formatera diagramytan och anpassa axlar och serier.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

14. Lektion 4 - Vad man ska tänka på när man gör grafer

I detta delmoment diskuterar vi viktiga grundprinciper för att skapa effektiva och ärliga diagram. Vi betonar vikten av att förstå mottagarens behov och att undvika överflödig eller vilseledande information.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

15. Lektion 4 - Vi går igenom några färdiga grafer till dig

I denna bonusdel presenteras olika typer av diagram för vidare utforskning. Exempelvis inkluderas ett stapel- och linjediagram med bonusnivå, ett stapeldiagram med överlappande serier, ett ordmoln och ett ringdiagram med transparenta sektioner. Dessutom presenteras ett årsjul i Excel med hjälp av cirkeldiagram.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

16. Avslut, när du är klar

I det sista delmomentet, uppmanar David dig att fortsätta experimentera och utveckla dina färdigheter genom att använda övningsfilerna.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Excel - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Excel - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Excel - Grundkurs 1091 1 1505

Kontakt