Ditt personliga varumärke

Ditt personliga varumärke

Arbetsmarknad | 24 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din karriär och utveckla din personliga varumärke med vår utbildning online. Lär dig de viktiga aspekterna för att lyfta ditt personliga varumärke.

I den här kursen får du möjlighet att lära dig att skapa och presentera ett personligt varumärke som gör gott intryck.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-3-aktiv-pa-arbetsmarknaden

Relevanta nyckelord: Branding, självmarknadsföring, personlig image, varumärkesbyggande, image management, personligt varumärke, personligt varumärke på sociala medier, personligt varumärke online

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Vad är ett personligt varumärke?
  • Visa upp ditt personliga varumärke och gör ett gott intryck
  • Presentationsmetoden CAR
  • Konflikter i varumärket
  • Hur vill du att ditt varumärke ska uppfattas?

Delmoment

1. Introduktion till Ditt personliga varumärke

I delmomentet introducerar Jenny området om ditt personliga varumärke. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

2. Vad är ett personligt varumärke?Prova!

I delmomentet förklarar Jenny vad ett personligt varumärke är.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

3. I vilka lägen får du möjlighet att uppvisa ditt personliga varumärke?

I delmomentet ger Jenny exempel på situationer där ditt personliga varumärke blir synligt för andra.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

4. Hur gör du ett bra intryck?

I delmomentet går Jenny in på frågan om att göra bra intryck.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

5. Presentationsmetoden CAR

I delmomentet går Jenny igenom presentationsmetoden CAR och hur du kan använda dig av den. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

6. Konflikter i varumärket

I delmomentet berör Jenny konflikter i varumärket.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

7. Hur vill du att just ditt varumärke ska uppfattas?

I delmomentet ställer Jenny frågan hur du vill att ditt varumärke ska uppfattas av andra.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

8. Sammanfattning av varumärkesområdet

I delmomentet sammanfattar Jenny området om varumärken.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ditt personliga varumärke och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ditt personliga varumärke måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ditt personliga varumärke 1059 1 285

Kontakt