Butikssäljare 2 - Kundkategorisering

Butikssäljare 2 - Kundkategorisering

Sälj och marknad | 19 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mästare på kundkategorisering med vår onlineutbildning för butikssäljare. Förbättra dina färdigheter och öka din kunskap. Börja idag!

De flesta som arbetar med butiksförsäljning har inte kunskap om vilka människor eller företag som är deras största kunder. Ju mer vi vet om våra kunder desto lättare har vi att bygga relation med dem och öka försäljningen.

Utbildningen Butikssäljare 2 - Kundkategorisering lär dig att arbeta mer professionellt för att aktivt bidra till ökade intäkter och är en fördjupningsutbildning till Butikssäljare 1 - Merförsäljning och kundvård.

Uppdaterad/Granskad 2022-11-11

Innehåll

  • Fördelar med att arbeta med kundkategorisering
  • Hur du arbetar framgångsrikt med kundkategorisering
  • Minska bekymmer med krävande kunder
  • Öka din lönsamhet genom kundkategorisering
  • Hur butikssäljaren kan lyfta kundrelationer
  • Profilera butik via kundkategorisering
  • Kundkategorisering vid annonsering och marknadsföring

Delmoment

0. Introduktion till kursen Butikssäljare 2 - KundkategoriseringProva!

Utbildare Peter Paunovic presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

1. A, B, och C-kunderna

I delmomentet förklaras skillnaden mellan de olika kundkategorierna och vad du bör fokusera på. Delmomentet går också in närmare på A-kunderna.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

2. B-kunder

I det här delmomentet förklarar Peter mer kring vilka B-kunderna är och hur du kan arbeta mer med dem.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

3. C-kunder

Delmomentet behandlar vilka C-kunderna är och hur du bör bemöta dem.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

4. Summering av kursen

Peter summerar kursen och påminner om vikten av kundplanering.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Butikssäljare 2 - Kundkategorisering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Butikssäljare 2 - Kundkategorisering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Butikssäljare 2 - Kundkategorisering 187 1 1725

Kontakt