Business Behavior

Business Behavior

Kommunikation | Sälj och marknad | 45 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina färdigheter med en Business Behavior utbildning online. Lär dig om effektiv kommunikation, beslutsfattande och motivation på en praktisk och användbar nivå. Börja din utbildning idag!

Vad innebär det egentligen att ha ett gott affärsmässigt uppförande? I utbildningen Business Behavior får du som arbetar inom näringslivet eller offentlig sektor lära dig hur ditt bemötande är avgörande för att skapa trygga, professionella affärsrelationer där dina kontakter känner sig respekterade och vill vara lojala mot din verksamhet.

Utbildningen berör frågor om tillgänglighet, integritet och tydlighet för att skapa ömsesidig respekt, omtänksamma handlingar och etiska frågor som klädkoder, alkoholpolicy och hur företagets medarbetare hanterar känslig information. Utbildningen passar dig som vill förbättra både interna och externa kontakter.

Relevanta nyckelord: Affärsetik, företagskultur, ledarskap, kommunikation, socialt ansvarstagande, relationer, beslutsfattande, utbildning och handledning

Publicerad: 2018-01-23

Innehåll

  • Vad innebär Business Behavior?
  • Att skapa trygga, professionella affärsrelationer
  • Tillgänglighet, integritet och tydlighet
  • Vikten av återkoppling
  • Faktorer för god mötesdisciplin
  • Bemötande och handlingar som visar att du bryr dig om dina affärskontakter
  • Etiska frågor om klädkoder, alkoholpolicy och hantering av känslig information

Delmoment

0. Introduktion till kursen Business Behavior

Utbildare Annmarie Palm presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

1. Vad är Business Behavior?

I delmomentet klargör Annmarie vad Business Behavior innebär.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

2. Tillgänglighet

I delmomentet berör Annmarie tillgänglighet, integritet och tydlighet.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

3. Återkoppling

I delmomentet tar Annmarie upp vikten av återkoppling.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

4. MötesdisciplinProva!

I delmomentet tar Annmarie upp faktorer som bidrar till god mötesdisciplin.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

5. Underhandsinformation och uppföljning

I delmomentet berör Annmarie hur du visar att du bryr dig om din affärskontakt.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

6. Proaktivitet

I delmomentet går Annmarie in på proaktivitet.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

7. Etik och moral

I delmomentet behandlar Annmarie klädkoder, alkoholpolicy och hantering av sekretessbelagda uppgifter.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Annmarie Palm
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Business Behavior och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Business Behavior måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Business Behavior 593 1 1185

Kontakt