Kreativ problemlösning på jobbet

Kreativ problemlösning på jobbet

HR och personal | Kommunikation | Verksamhetsutveckling | 2 timmar och 6 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Engagera alla i verksamhetens utveckling genom att bli bättre på kreativ problemlösning tillsammans ? i den dagliga verksamheten. Ni bygger en kultur för kreativitet och effektivt genomförande, får en struktur genom arbetssättet och en systematik som bidrar till att göra rätt saker på rätt sätt.

I den här utbildningen får du ta del av metoder och arbetssätt som främjar kreativitet, innovation och effektiva möten, både fysiskt och digitalt. Du får lära dig metodik för kreativ idéutveckling, Snabbdiamanten och om förutsättningar som gynnar samskapande.

Under utbildningen får du tillgång till reflektionsuppgifter, case och övningar att genomföra.

Relevanta nyckelord: Kreativitet, idégenerering, innovation, problemlösning, utmaningar, samarbete, inspiration, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-10

Innehåll

  • Varför kreativitet?
  • Vad hindrar kreativitet?
  • Vad gynnar kreativitet?
  • Effektiva möten
  • Kreativa möten
  • Metod för idéutveckling - Snabbdiamanten
  • Digitala möten
  • Arbetssätt som bygger innovativt klimat

Delmoment

0. Introduktion

Utbildare Ewa Svensson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

1. Block 1 - Kreativitet - Nyttan med kreativitet

I delmomentet fokuserar Ewa på vad kreativitet är och varför det är viktigt. Under kursmaterial finner du en guide till Snabbdiamanten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

2. Block 1 - Kreativitet - Vad är kreativitet?

I delmomentet fortsätter Ewa att förklara vad kreativitet är och varför det är viktigt. Under kursmaterial finner du en handlingsplan för Snabbdiamanten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

3. Block 1 - Kreativitet - Reflektion och övning

I delmomentet får du frågeställningar att reflektera över samt en övning att genomföra. Under kursmaterial finner du planeringsunderlag för Snabbdiamanten, som hjälper dig att planera för ett kreativt möte.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

4. Block 1 - Kreativitet - Vad hindrar din kreativitet?

I delmomentet fortsätter Ewa att förklara vad som kan utgöra hinder för kreativitet. Under kursmaterial finner du en fysisk mall för Snabbdiamanten, som du kan skriva ut och använda under möten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

5. Block 1 - Kreativitet - Reflektion

I delmomentet får du frågeställningar att reflektera över. Under kursmaterial finner du en PowerPoint-mall för Snabbdiamanten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

6. Block 2 - Metodiken - Att vara kreativ med andra människorProva!

I delmomentet tar Ewa upp hur kreativitet kan gynnas vid grupparbete.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

7. Block 2 - Metodiken - Reflektion

I delmomentet får du frågeställningar att reflektera över.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

8. Block 2 - Metodiken - Miljöer och förutsättningar för att vara kreativ i grupp

I delmomentet berör Ewa hur förutsättningarna kan skilja sig åt vid grupparbeten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

9. Block 2 - Metodiken - Reflektion

I delmomentet får du frågeställningar att reflektera över.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

10. Block 2 - Metodiken - Metoder

I delmomentet går Ewa igenom tekniker och metoder för att skapa effektiva och kreativa möten, både fysiskt och digitalt.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

11. Block 2 - Metodiken - Reflektion

I delmomentet får du frågeställningar att reflektera över.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

12. Block 2 - Metodiken - Möten - en bra form för att vara kreativ

I delmomentet fortsätter Ewa att gå igenom tekniker och metoder för att skapa effektiva och kreativa möten, både fysiskt och digitalt.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

13. Block 2 - Metodiken - Reflektion

I delmomentet får du frågeställningar att reflektera över.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

14. Block 3 - Innovativt klimat - Ett effektivt möte som är kreativt - Introduktion

I delmomentet ger Ewa en introduktion till effektiva och kreativa möten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

15. Block 3 - Innovativt klimat - Ett effektivt möte som är kreativt - Snabbdiamanten

I delmomentet går Ewa igenom Snabbdiamantens delar.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

16. Block 3 - Innovativt klimat - Ett effektivt möte som är kreativt - Summering

I delmomentet summerar Ewa området om effektiva och kreativa möten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

17. Block 3 - Innovativt klimat - Case och övning

I delmomentet får du ett case samt en övning att genomföra.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

18. Block 3 - Innovativt klimat - Digitala möten

I delmomentet går Ewa igenom tips att tänka på vid digitala möten.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

19. Block 3 - Innovativt klimat - Kultur och klimat för kreativitet

I delmomentet reflekterar Ewa över vad ett innovativt klimat betyder och hur det kan byggas upp.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

20. Block 3 - Innovativt klimat - Reflektion

I delmomentet får du frågeställningar att reflektera över.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

21. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ewa Svensson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kreativ problemlösning på jobbet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kreativ problemlösning på jobbet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kreativ problemlösning på jobbet 1036 1 2320

Kontakt